Richtlijnen, leidraden en standpunten

Algemeen


Samen beslissen 


Infectiepreventie


Behandeling


Nazorg


Informatie van de rijksoverheid 


Overige bronnen


Informatie van andere specialismen/expertgroepen

Nederlands Oogheelkundig Gezelschap

Huisartsen kunnen oogheelkundige spoed- en semispoedzorg laagdrempelig blijven doorverwijzen naar de ziekenhuizen. Vooral netvlies gerelateerde problematiek en keratitis bij contactlensdragers worden met delay door oogartsen geconstateerd.

Stel behandeling met intravitreale injecties bij leeftijdsgebonden natte maculadegeneratie en diabetische retinopathie hooguit twee weken uit. Bij langer uitstel kan er irreversibel verlies van het gezichtsvermogen optreden.

Nederlands Genootschap van Abortusartsen

Gedurende deze pandemie is het, met akkoord vanuit VWS, voor abortusartsen toegestaan om de consulten telefonisch te voeren. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van beeldbellen. Hierdoor hoeven patiënten maar een keer fysiek naar de kliniek en worden besmettingsrisico’s voor zowel de cliënten als de medewerkers beperkt.

Ook binnen de beroepsgroep huisartsen wordt opgeroepen om de reguliere zorg door te laten gaan.

Expertgroep Seksuele gezondheid

Consulten met betrekking tot soa, ongewenste zwangerschap en anticonceptie kunnen niet worden uitgesteld. Sommige aspecten van de seksuele gezondheid zijn urgent, ze kunnen ernstige consequenties hebben voor de rest van het leven. Ook de huisarts kan gebruikmaken van beeldbellen voor een consult.

Naar boven