Over deze website

Deze speciale coronavirus (COVID-19) website van het NHG bevat de actuele stand van zaken rond het coronavirus en wordt bijna dagelijks geactualiseerd.

Het NHG stemt alle informatie af met het RIVM. De adviezen en maatregelen zijn erop gericht om de reguliere gezondheidszorg en zorg voor zieke mensen zo goed mogelijk doorgang te laten vinden.

Deze zijn aanvullend op die van instanties zoals RIVM/Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, GGD en de overheid.

Werkwijze Ontwikkelen richtlijnen NHG-dossier Coronavirus (COVID-19)

Naar boven