Over deze website

Het NHG-dossier Coronavirus (COVID-19) bevat actuele informatie over COVID-19 en wordt regelmatig geactualiseerd.  

Per 8 juli 2021 bevat de NHG-Standaard COVID-19 de medisch-inhoudelijke informatie over COVID-19 in de acute fase (tot ongeveer 4 weken na start van de klachten). Het NHG-dossier Coronavirus blijft in afgeslankte vorm bestaan met het laatste nieuws en (achtergrond)informatie over onder meer nazorg, infectiepreventie, organisatie van de zorg en psychosociale zorg. 

Het NHG stemt alle informatie af met het RIVM. De adviezen en maatregelen zijn erop gericht om de reguliere gezondheidszorg en zorg voor zieke mensen zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. 

Deze zijn aanvullend op die van instanties zoals RIVM/Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, GGD en de overheid. 

Werkwijze Ontwikkelen richtlijnen NHG-dossier Coronavirus (COVID-19)