Organisatie van de zorg

Advance care planning

 • Als u met een kwetsbare patiënt spreekt over zijn/haar behandelwensen, kunt u als hulpmiddel het Handvat gesprekvoering met kwetsbare patiënten over behandelwensen gebruiken. U kunt hierbij benadrukken dat ook indien een patiënt niet op de IC komt, goede zorg binnen of buiten het ziekenhuis mogelijk is.
 • Noteer de wensen in het HIS onder A20.
 • Bespreek zo nodig ook of het LSP opengezet mag worden.

Praktische maatregelen in de huisartsenpraktijk

Adviezen hoe huisartsen in deze fase het beste om kunnen gaan met patiëntenstromen met koorts of luchtwegklachten heeft de LHV in afstemming met het NHG en het RIVM uitgewerkt in een praktische richtlijn voor huisartsen. Ter oriëntatie kunt u de LHV Toolkit Uitbraak Infectieziekten raadplegen. Concrete adviezen zullen moeten worden uitgewerkt op regionaal niveau, aangezien ze afhankelijk zijn van de mogelijkheden in de praktijken/regio’s.

Te denken valt aan:

 • het organiseren van aparte, ruim geplande spreekuren voor patiënten met luchtwegklachten.
 • het opschorten van reguliere niet spoedeisende zorg.
 • het annuleren van inloopspreekuren.
 • een extra telefoonlijn voor coronavirus gerelateerde vragen.
 • aanpassing van het deurbeleid door patiënten niet binnen laten zonder afspraak of voor het ophalen van verwijsbrieven.
 • het communiceren met patiënten via beeldbellen (indien mogelijk).
 • het saneren van de wacht- en spreekkamer door speelgoed en tijdschriften te verwijderen en stoelen minimaal 1,5 meter uit elkaar te zetten.

Houd de berichtgeving via uw huisartsengroep, zorggroep en andere bekende kanalen in uw regio in de gaten (GGD, crisisteams).


Geen ICPC-code voor het coronavirus

Er is geen ICPC-code voor het coronavirus/COVID-19. Reden hiervoor is dat ICPC een classificatiesysteem is en niet een terminologiesysteem. Voor registratie geven we de volgende adviezen:

 • Bij ongerustheid over het coronavirus/COVID-19:
  Hiervoor kunt u de volgende codering gebruiken: A27 Angst voor andere ziekte. Aanpassen omschrijving: Ongerust/vragen over coronavirus of COVID-19.
 • Bij verdenking COVID-19:
  Hiervoor kunt u de volgende codering gebruiken: R74 acute infectie bovenste luchtwegen. Toevoegen omschrijving: Verdenking COVID-19.
 • Bij patiënten met COVID-19:
  Om het onderscheid te kunnen maken met een BLWI of influenza adviseren we u om de volgende codering te gebruiken: R83 Andere infectie(s) luchtwegen. Aanpassen omschrijving: COVID-19 infectie.
 • Wensen t.a.v. ziekenhuis/IC-opname en/of reanimatiebeleid kunnen genoteerd worden in het HIS onder A20. Als het alleen specifiek de wensen van de patiënt zijn bij een (mogelijke) COVID-19 infectie, zou dit als omschrijving in de episodetitel opgenomen kunnen worden bij de ICPC-code zoals hiervoor beschreven. 

De huisarts wordt niet ondersteund via de zoekmodule, omdat de termen coronavirus en COVID-19 niet zijn opgenomen in het systeem.


Spirometrie tijdens pandemie coronavirus

De NHG-Expertgroep CAHAG en de NVALT hebben het volgende advies over het uitvoeren van spirometrie geformuleerd:

 • Voer geen spirometrie uit bij enig vermoeden op een actieve verkoudheid (zoals hoestklachten of koorts). Stel spirometrie uit en voer een beleid zonder dit diagnosticum.
 • Gebruik altijd een mondstuk met een bacteriefilter. Daarmee worden met name aerosolen tegengehouden, en daarmee een deel van de virussen en bacteriën. De NVALT verwacht dat dat nu met het coronavirus niet anders is dan met andere ziekteverwekkers.
 • Laat ook de patiënt bij binnenkomst de handen desinfecteren.
 • Neem de hygiëne-eisen voor spirometrie ter harte:
  • Was uw handen voor iedere nieuwe patiënt en houd er rekening mee dat u in aanraking kunt komen met speeksel bij het aanreiken van de spirometer en weggooien van de mondstukken.
  • Was uw handen dus ook altijd goed na een spirometrie.
  • Gebruik voor elke patiënt een nieuw mondstuk met filter.
  • Zorg er voor dat u een schone voorzetkamer gebruikt bij het toedienen van de luchtwegverwijder.
  • Houd er rekening mee dat neusklemmen, armleuningen, tafelbladen ook door de patiënt aangeraakt worden en goed schoongemaakt moeten worden.
  • Laat de patiënt nooit in uw richting blazen.
  • Houd u aan het schoonmaak en desinfectieprotocol zoals opgesteld door de fabrikant van uw spirometer.
 • Overweeg niet-urgente controle/monitoring uit te stellen (zie de Praktische tips voor in de huisartsenpraktijk voor pandemie coronavirus (Covid-19) van de LHV).

Richtlijn Inzet en testbeleid medewerkers huisartsenpraktijk

Op 25 maart is de inzet en testbeleid van medewerkers in de huisartsenpraktijk gepubliceerd. Bij een medewerker met symptomen van COVID-19 ( hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) worden 4 vragen doorlopen waarbij er in een aantal gevallen de optie volgt om (zo mogelijk) te testen op COVID-19. Het doel van deze richtlijn is om zorgmedewerkers met luchtwegklachten in de basis niet in te zetten bij (kwetsbare) patiënten door ze thuis te laten blijven of alternatieve werkzaamheden te laten verrichten, maar als er geen alternatief mogelijk is zijn er enkele oplossingen: testen en in afwachting van de uitslag werken met mondneusmasker en handsschoenen.


Beeldbellen met uw patiënten

NHG, LHV en InEen hebben gezamenlijk een overzicht gemaakt van bestaande beeldbelapplicaties. De applicaties zijn vergeleken met behulp van verschillende criteria, waarop u kunt filteren om tot een bij u passende applicatie te komen. Deze tabel wordt wanneer nodig een keer per week geüpdatet. De adviezen over de inzet van digitale communicatiemiddelen en applicaties geven weer welke zaken van belang zijn bij beeldbellen.


Naar boven