Nazorg

Achtergrondinformatie

 • Er is geen wetenschappelijk bewijs beschikbaar over de optimale nazorg voor patiënten post-COVID. Op dit moment is ook onvoldoende bekend in welke mate er op lange termijn risico is op long-, hart- en vaat en/of hersenschade.
 • Er zijn aanwijzingen voor een verhoogd risico op trombo-embolische complicaties in zowel de acute fase als de herstelfase.
 • Op basis van 2e lijns gegevens van patiënten met een SARS infectie, is de verwachting dat een deel van de COVID-19 patiënten mogelijk aanhoudende klachten zal hebben op fysiek (verlies van spiermassa en achteruitgang in conditie), psychisch (angst, depressie) en/of cognitief (aandacht, geheugen) vlak (bij post-IC patiënten bekend als PICS).
 • De ernst van deze klachten zal waarschijnlijk afhangen van de ernst van de doorgemaakte ziekte.
 • Houd zolang patiënt mogelijk besmettelijk is de geldende maatregelen aan. Voor het opheffen van isolatie-maatregelen zie Besmettelijke periode en besmettelijkheid.
 • Op basis van expert-opinion heeft de FMS een leidraad Nazorg voor IC-patiënten met COVID-19 en een leidraad Nazorg voor patiënten met COVID-19 opgesteld. Deze laatste is gericht op patiënten die in het ziekenhuis zijn behandeld of thuis zijn vervolgd danwel behandeld. Onderstaande informatie is hierop gebaseerd.

Voorlichting en niet-medicamenteuze adviezen

 • Licht patiënt, indien u dit eerder niet al had gedaan, in over het mogelijke beloop van de herstelperiode: afhankelijk van de ernst van de ziekte kan het herstel weken duren met fysieke, psychische en cognitieve klachten.
 • Afhankelijk van de situatie kunnen de volgende adviezen gegeven worden met betrekking tot de herstelfase:
  • Zorg voor een goede voeding met voldoende eiwit inname
  • Voorkom overbelasting o.a. door vaker en korter belasten en het vinden van balans tussen ontspanning en rust
 • Aandacht voor de geestelijke gesteldheid van naasten en mantelzorgers is van belang.

Aanvullende adviezen bij ontslag uit het ziekenhuis of andere instelling

 • De huisarts heeft een coördinerende of monitorende rol in de nazorg van COVID-19 patiënten, afhankelijk van de complexiteit van zorg en regionale afspraken. Het verdient de voorkeur de verdeling van de verantwoordelijkheden onderling af te stemmen.
 • Overweeg na ontslag contact met patiënt op te nemen om te inventariseren hoe het gaat, of de benodigde zorg opgestart is en aansluit bij de situatie van de patiënt. Heb hierbij aandacht voor fysieke, psychische en cognitieve klachten en de voedingstoestand van patiënt.
 • Sommige patiënten zullen de instelling verlaten met gecontinueerde zuurstof in de thuissituatie. Zie voor meer informatie de Leidraad zuurstofgebruik thuis bij (verdenking op / bewezen) COVID-19.
 • Ga bij terugkeer van uw patiënt uit het ziekenhuis na of deze (hydroxy)chloroquine heeft gekregen. Indien dit het geval is, voer dan bij deze patiënten met terugwerkende kracht (hydroxy)chloroquine in het dossier in. Het advies is medicatiebewaking uit te voeren tot 28 dagen na staken van chloroquine en tot 100 dagen na staken van hydroxychloroquine. Chloroquine en hydroxychloroquine hebben namelijk een lange halfwaardetijd en geven een aantal interacties. Chloroquine verhoogt onder andere de concentratie van digoxine,waardoor dosisaanpassing van digoxine bij start en stop van (hydroxy)chloroquine noodzakelijk kan zijn.

Controle en Verwijzing

Naar boven