Hulpmiddelen voor uw praktijk

Het NHG biedt u een aantal hulpmiddelen die u tijdens de coronacrisis kunt gebruiken om uw patiënten te informeren en uw werk veilig te kunnen doen.

Coronatest Thuisarts.nl beschikbaar via webservice voor andere websites

Het NHG biedt op Thuisarts.nl een corona-vragentest en informatie over het coronavirus. Via een webservice (API) kunnen andere websites of applicaties deze vragentest en informatie in hun eigen omgeving integreren. Het NHG wil hiermee patiënten en zorgprofessionals nog meer ondersteunen.

Integratie van de corona-vragentest in een beveiligde omgeving maakt het bijvoorbeeld mogelijk om antwoorden van patiënten op de vragen mee te sturen met de afspraak bij de huisarts, zodat deze zich bij het consult sneller een beeld kan vormen van de gezondheidsvraag van de patiënt. Het NHG zal via de webservice geen gebruikersdata van de vragentest ontvangen. NB: de ontvangende partij dient voor de webservice zelf een interface te ontwikkelen (zie ‘Technische specificatie’); het is geen ‘plug & play’ en daarmee minder geschikt voor één individuele praktijkwebsite, maar vooral bedoeld voor bedrijven / leveranciers die websites voor meerdere praktijken of zorggroepen leveren.

Welke informatie bevat de corona-webservice?
De webservice bevat de tekst van het onderwerp ‘Corona‘ en de daarbij horende situaties (per 1 mei 2020):

 1. Zelftest: Corona-vragentest (zie onder)
 2. Ik wil voorkomen dat ik het nieuwe coronavirus krijg (video moet apart worden gedownload)
 3. Ik woon bij iemand met (mogelijk) corona
 4. Ik heb (mogelijk) het nieuwe coronavirus (video moet apart worden gedownload)
 5. Ik ben oud en heb een zwakke gezondheid en denk na over behandeling bij corona

Als er nieuwe situaties bijkomen, worden deze automatisch toegevoegd aan de webservice.

Wat is de corona-vragentest?
De corona-vragentest gaat in op symptomen en alarmsignalen en doet uitvraag over het risicoprofiel van de bezoeker. Bij een combinatie van gezondheidsklachten wordt geadviseerd contact op te nemen met de huisarts of huisartsenpost. De vragen en adviezen zijn begrijpelijk geschreven in eenvoudige taal. De corona-vragentest is gebaseerd op de adviezen van het RIVM en neemt daarnaast het bredere huisartsgeneeskundige perspectief mee. De vragentest is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar vervangt vanzelfsprekend niet een consult met de huisarts of andere zorgverleners.

Voorwaarden leveringsovereenkomst
Het NHG stelt de corona-webservice kosteloos beschikbaar in ruil voor een maandelijkse rapportage van het aantal keren dat de corona-vragentest in de omgeving is gebruikt.
Distributie van de toegangsgegevens tot of de gestructureerde json/xml uit de corona-API is niet toegestaan. Afnemers maken de informatie die aangeboden wordt vanuit de corona-API via een eigen front-end toegankelijk voor eindgebruikers.

Procedure aanvraag corona-webservice

 1. Vraag een webservice-account aan via info@thuisarts.nl. Vermeld hierbij:
  • Aanvraag corona-webservice (onderwerp)
  • Naam bedrijf/instelling, contactpersoon en -gegevens
  • Naam website/applicatie waar de informatie getoond zal worden
  • Aantal klanten voor wie de corona-informatie beschikbaar wordt gemaakt (indien van toepassing)
  • E-mailadres waaraan de corona-webservice gekoppeld kan worden
 2. Zodra uw aanvraag door het NHG is behandeld ontvangt u per email een leveringsovereenkomst.
 3. Stuur de getekende leveringsovereenkomst retour via info@thuisarts.nl.
 4. Na ontvangst van de overeenkomst krijgt u per email uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Technische specificatie
Om de corona-vragentest en informatie in uw website/applicatie functioneel te krijgen dient u hiervoor een interface te ontwikkelen. U bent zelf verantwoordelijk voor de integratie van de gestructureerde data (in json en xml) in uw website/applicatie.


Flowcharts

NHG-Praktijkkaarten

NHG-posters

Thuisarts.nl-informatie over het coronavirus

Zwanger en corona

Herstel na een IC-opname

Overig

Naar boven