Vaccinatiespreekuur organiseren(COVID-19-vaccinatie)

Op deze pagina vindt u informatie over:

Locatie bepalen

Afhankelijk van het aantal patiënten in uw selectie kunt u beslissen:

 • een apart vaccinatiespreekuur te organiseren:
  • op de praktijk
  • op een alternatieve locatie vergelijkbaar met het griepvaccinatiespreekuur dat u COVID-19 veilig heeft georganiseerd in 2020
  • op een alternatieve locatie in samenwerking met uw regio-organisatie of huisartsenpost
 • op de praktijk op afspraak te vaccineren

Een alternatieve locatie is niet altijd makkelijk gevonden. Als u zelf geen geschikte locatie vindt kunt u in eerste instantie voor hulp en vergoeding van de kosten terecht bij uw gemeente. Indien dit onvoldoende resultaat oplevert kunt u dit melden bij het centrale loket vaccinatie-lokaties: locatievaccinatiesHA@rivm.nl hier vind u ondersteuning bij het vinden en bekostigen van een geschikte vaccinatielocatie.U bent niet verplicht de week na levering alle vaccins op te gebruiken of het vaccinatiespreekuur zo snel mogelijk na levering te plannen, daar mag u iets meer tijd voor nemen. Natuurlijk blijft het belangrijk zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen te beschermen. 

Het aantal patiënten dat u tegelijk uit kunt nodigen is vooral afhankelijk van de grote van uw wachtruimte in verband met de observatietijd van 15 minuten na vaccinatie. Het totale proces rond het vaccineren duurt rond de 3 minuten per patiënt. U kunt afhankelijk van het aantal mensen dat u op 1,5 meter in uw wachtkamer kunt observeren uw patiënten uitnodigen in tijdsblokken. Als richting hiervoor kunt u uitgaan van tijdsblokken van:

 • 2 minuten bij 7 observatie stoelen of meer en meerdere prikkers
 • 3 minuten bij 6 observatie stoelen en meer dan 1 prikker
 • 4 minuten bij 5 observatiestoelen en 1-2 prikkers
 • 5 minuten bij 3 en 4 observatie stoelen en 1 prikker
 • 7 minuten bij 2 observatie stoelen en 1 prikker
 • 15 minuten bij 1 observatie stoel en 1 prikker

De 2e prik met het AstraZeneca-vaccin wordt na 4 tot 12 weken bij voorkeur in de 12e week na de 1e prik gegeven. Als het interval langer is dan het maximuminterval van 12 weken, dan hoeft de vaccinatie niet opnieuw te worden gegeven. Nieuwe inzichten wijzen in de richting dat een langer interval (ook langer dan 12 weken) een betere bescherming geeft. 

15 minuten observatie na vaccinatie

Zoals bij u bekend is er bij de COVID-19-vaccins extra nazorg nodig na toediening. Dit geldt voor alle tot op heden geregistreerde COVID-19-vaccins en zal naar verwachting ook gaan gelden voor de toekomstige nieuwe COVID-19-vaccins die door de EMA beoordeeld worden. Het advies luidt dat álle gevaccineerde personen 15 minuten door een deskundige (arts) geobserveerd dienen te worden na vaccinatietoediening met alle medicatie (waaronder epipen) in geval van een allergische reactie bij de hand. Een anafylactische reactie na een ander vaccin, medicijn of voedingsmiddel is geen contra-indicatie, maar wel een reden tot voorzorgsmaatregelen en een verlengde observatieperiode na de vaccinatie van 30 minuten. Ze mogen dus wel gevaccineerd worden en mogen preventief geen antihistaminica of andere medicatie toegediend krijgen. Antihistaminica of andere medicatie vermindert de huidreactie wel, maar het mechanisme dat shock veroorzaakt gaat door. Dus het bemoeilijkt het herkennen van het beeld en stopt de shock niet.

De WHO en EMA hebben de 15 minuten observatietijd opgenomen in de aanbevelingen en productinformatie die de Gezondheidsraad heeft overgenomen. Dit advies is overgenomen in de LCI-uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie. Het advies geldt  voor alle landen die onder de EMA vallen. 

Wij begrijpen dat dit voor de uitvoering in huisartspraktijken een praktisch lastig toepasbaar advies is. Helaas kunnen we hierin geen ruimte bieden en moeten we de adviezen van de WHO, EMA en de gezondheidsraad opvolgen. Het zou kunnen dat er in de toekomst aanpassingen komen binnen dit advies; dan zullen wij u daar direct over informeren. Maar tot die tijd geldt dus dat iedere gevaccineerde persoon 15 min door een bevoegde en bekwame professional die ervaring heeft met anafylactische reacties geobserveerd moet worden.

Afspraken plannen op het vaccinatiespreekuur

Er zijn verschillende mogelijkheden waarmee uw patiënten met behulp van een webapplicatie zelf afspraken kunnen plannen. De LHV heeft deze mogelijkheden in kaart gebracht en een vergelijkingstabel voor u gemaakt. 

Naast de inzet van een goede tool is het ook van belang dat het afsprakenproces goed is ingericht. Enkele tips voor u:

 • Overweeg voor vaccinatievragen een aparte toets in het keuzemenu van uw telefooncentrale in te stellen en u kunt ook een apart e-mailadres hiervoor instellen. Zo houdt u gemakkelijker vaccinatievragen gescheiden van overige vragen.
 • Wijs per praktijk één huisarts aan als ‘medische coördinator vaccinaties’.
 • Geef aan patiënten een deadline aan tot wanneer zij een afspraak kunnen maken.
 • Verzoek patiënten te bellen/mailen als ze willen annuleren, bijvoorbeeld omdat ze er van afzien, ziek zijn, niet kunnen enzovoort. Zo houdt u inzicht in de mensen die niet meer opgeroepen hoeven te worden of juist later alsnog opgeroepen moeten worden.
 • Zorg voor een reservelijst met personen die u kunt oproepen als u op het laatste moment afmeldingen krijgt.
 • Neem op uw praktijkwebsite informatie op over hoe het vaccineren vanuit uw praktijk verloopt, eventueel in de vorm van veelgestelde vragen en antwoorden.

Inrichten locatie

Aanwijzingen voor de voorbereiding van dit vaccinatiespreekuur zodat deze corona-proof verloopt staan beschreven in het NHG-Addendum Organisatie van het vaccinatiespreekuur in de huisartsenpraktijk in tijden van COVID-19: Addendum bij de NHG-Praktijkhandleidingen ‘Griepvaccinatie’ en ‘Pneumokokkenvaccinatie’

Spillage voorkomen

Maak voorafgaand aan het vaccinatiespreekuur een reservelijst van patiënten uit de doelgroep of uit het eerstvolgende jaarcohort. Indien er een aangebroken flacon overblijft, kunnen deze overgebleven vaccins gebruikt worden om mensen uit de volgende groepen te vaccineren: 

 • Patiënten die aan huis gevaccineerd moeten worden.
 • Patiënten van de reservelijst.
 • Overige medewerkers die werkzaam zijn in de praktijk/gezondheidscentrum. Hier gaat het om diegenen die nauw betrokken zijn bij vaccinatietoediening (maar niet zelf vaccins toedienen), als die in hun dagelijks werk direct nauw contact (<1,5m) met mogelijk COVID-19-geinfecteerde personen hebben (zoals andere zorgverleners).

Interval tussen de vaccinaties

Voor ieder vaccin waarvoor 2 vaccinaties aanbevolen wordt, geldt een een streefinterval met een minimum- en maximuminterval in tijd voor het zetten van de 2e vaccinatie.

FabrikantMerk-
naam
Soort 
vaccin
DosisAantal 
doses
Streef-
interval
in
weken
Minimum-
interval
in dagen
Window-
interval
in dagen
PfizerCOVID-19 vaccine BioNTech-Pfizer ComirnatymRNA30 µg
(0,3 ml)
2in de 6e week1935-42
ModernaCOVID-19
Vaccine
Moderna
mRNA100 µg
(0,5 ml)
24 weken2525-35*
AstraZenecaCOVID-19
Vaccine
AstraZenceca
recombinant 
vector
2,5 x 108 
Inf. U. 
(0,5 ml)
2in de 12e week2884
Overzicht beschikbare COVID-19-vaccins, dosis en interval 

* In de SmpC staat dat in de effectiviteitsstudie vooraf aan de registratie vrijwel alle personen de tweede dosis 25-35 dagen na de eerste dosis ontvingen. Dit interval kan nog aangepast worden als er meer informatie beschikbaar is.

 • Als de 2e dosis eerder dan het minimuminterval na de 1e vaccinatie is toegediend, hoeft er geen 3e vaccinatie toegediend te worden.
 • Een langer interval is onwenselijk, maar als dit onverhoopt toch gebeurt, hoeft de vaccinatie niet opnieuw te worden toegediend.
 • Ook bij de 2e dosis wordt na het doormaken van COVID-19 de vaccinatie 4 weken uitgesteld, het doormaken van COVID-19 wordt als extra immunisatiemoment gezien.
 • Er wordt wel een 2e dosis gegeven als COVID-19 optreed in de periode tussen de 1e en 2e vaccinatie.

Registratie van geen 2e vaccinatie nodig na doorgemaakte COVID-19

Patiënten die het half jaar voorafgaand aan de 1e COVID-19-vaccinatie positief getest zijn op COVID-19 zijn na de eerste vaccinatie voldoende beschermd en hoeven geen 2e vaccinatie toegedient te krijgen.

Tweede vaccinaties die al gepland staan mogen gewoon gegeven worden. Als tijdens de eerste toediening blijkt dat een tweede vaccinatie niet nodig is kunt u dat direct met de patiënt bespreken. Er komt binnenkort een instructie van uw HIS hoe u dit op de juiste manier in uw HIS kunt registreren  zodat u:

 • een selectie kunt maken wie voor een tweede vaccinatie in aanmerking komt en wie niet
 • aan de landelijke database (CIMS) na toestemming van de patiënt door kunt geven dat hij of zij volledig gevaccineerd is

Tot die tijd raden wij u aan handmatig een lijst bij te houden van de patienten die in verband met een positieve COVID-19 test een half jaar voorafgaand aan de eerste vaccinatie geen tweede vaccinatie nodig hebben.  

Een gemiste vaccinatie?

Bij koorts, klachten of andere reden kan uw patiënt een vaccinatie mislopen. Tabel 3 toont hoe deze situatie vervolgd wordt.

Situatie
VervolgDeelname volgende huisartsenrond
No show
1e toediening
Zonder berichtGeenNee

VerhinderdNieuwe afspraak wordt gemaaktEventueel

WeigeraarGeenNee
No show
2e toediening
Zonder berichtGeen of nieuwe afspraak wordt gemaakt binnen de termijn voor 2e vaccinatie, indien mogelijkNee

VerhinderdNieuwe afspraak wordt gemaakt binnen de termijn voor 2e vaccinatie, indien mogelijkNee
Show 1e en 2e toediening
GeenNee
Vervolgschema gemiste vaccinatie 

Patiënten die onvolledig of niet gevaccineerd zijn via de huisarts, krijgen opnieuw de kans zich te laten vaccineren. De praktische inrichting hiervan is bij publicatie van deze versie van de praktijkhandleiding nog onbekend.

Uitwisselbaarheid van vaccins

Er zijn geen gegevens beschikbaar over de effectiviteit van een serie bestaande uit 2 vaccins van verschillende fabrikanten.

Uitnodigen | Contra-indicaties

Naar boven