Doelgroepen voor de huisartsenpraktijk (COVID-19-vaccinatie)

Praktijkpersoneel en patiënten informeren

Patiënten geboren in 1956, 1957, 1958, 1959 en 1960; thuiswonende patiënten met het syndroom van Down en patiënten met morbide obesitas (BMI >40) van 60 jaar en ouder

De leveringen van het AstraZeneca-vaccin aan Nederland zijn in februari wekelijks maar in aantal beperkt. Het vaccin zal daarom gefaseerd per provincie geleverd worden aan huisartspraktijken, gestart wordt in Zeeland. Deze regio kan vanaf 11 februari bestellen bij het SNPG. Wacht u met bestellen totdat u daarvoor uitgenodigd wordt via het SNPG. Deze eerste levering is voldoende om de eerste doelgroep te vaccineren. In maart is een grote levering AstraZeneca-vaccin ontvangen en heeft de minister besloten het AstraZeneca-vaccin ook in te zetten voor mensen van 65 jaar en ouder. Dit maakt het mogelijk de doelgroep uit te breiden tot:(± 145 patiënten per normpraktijk):

 • Huisartsen en zorgverlenende medewerkers, 60 jaar en ouder, in uw huisartsenpraktijk die elders nog niet zijn gevaccineerd.
 • patiënten geboren in 1956, 1957, 1958, 1959 en 1960 (geboren 1-1-1956 t/m 31-12-1960)
 • de niet immuun-gecompromitteerde patiënten met een hoog COVID-19 risico die nog geen uitnodiging kregen van de GGD voor vaccinatie. Dit zijn: 
  • de u bekende morbide obese patienten (BMI > 40) 60 jaar en ouder.
  • de u bekende thuiswonende patiënten met het syndroom van Down van 60 jaar en ouder
 • Niet mobiele thuiswonende patiënten uit de praktijk van 60 jaar en ouder. Hieronder vallen ook de niet mobiele patiënten met een neurologische aandoening bij wie de ademhaling belemmerd is van 60 jaar en ouder, zij zijn door de specialist geïdentificeerd en nemen met u contact op voor vaccinatie als zij niet in het ziekenhuis gevaccineerd kunnen worden.
 • Mensen wonend in een instelling zonder WLZ-indicatie en een enkeling met WLZ-indicatie van 60 jaar en ouder, die door omstandigheden niet is meegenomen door de instelling of HAP, behoren tot deze doelgroep.

U kunt de u uit het hoofd al bekende patiënten uit de vier laatstgenoemde bijzondere groepen uitnodigen. Een precieze HIS-selectie is voor deze groep niet mogelijk of erg bewerkelijk we raden dit dan ook af. Veel van uw morbide obese patiënten zijn jong en komen niet of niet vaak op het spreekuur en zijn daarom niet bij u in beeld. Zij melden zich bij u aan, doordat zij via publieke informatie horen dat zij gevaccineerd kunnen worden.

De wat oudere morbide obese patiënten zijn vaak bekend binnen uw chronische zorgprogramma en kunt u via die weg identificeren. 

Verder zal er in de loop van April een herinneringsactie vanuit het RIVM gestart worden om niet gevaccineerde mensen die wel opgeroepen zijn voor vaccinatie bij de GGD nogmaals uit te nodigen. Als na overleg met de GGD blijkt dat deze mensen immobiel zijn kunnen zij contact opnemen met de eigen huisarts voor overleg. Deze groep mag (indien 60 jaar en ouder) dan gevaccineerd worden met AstraZeneca door de huisarts als blijkt dat zij echt niet in staat zijn naar de GGD vaccinatie locatie te gaan ondanks hulp bij vervoer of begeleiding door vrijwilligers. U kunt de 90+ patiënten ook nabellen en als zij nog niet naar de GGD geweest zijn vaccineren met AstraZeneca.

Het AstraZeneca vaccin is verpakt per 10 flacons waaruit u minimaal 110 vaccins kunt halen. U bestelt afhankelijk van de grootte van uw doelgroep(patiënten en praktijkpersoneel):

 • 1 verpakking bij < 115 personen in uw doelgroep
 • 2 verpakkingen bij 116 tot 231 personen in uw doelgroep
 • 3 verpakkingen bij 231 tot 347 personen in uw doelgroep
 • 4 verpakkingen bij 347 tot 364 personen in uw doelgroep
 • Heeft u meer verpakkingen nodig: neem telefonisch contact op met het SNPG als u uitgenodigd wordt om te bestellen

Als u genoeg geleverd krijgt verzoeken wij u de overgebleven vaccins over te dragen aan een huisartspraktijk die onvoldoende vaccins geleverd kreeg voor de eerste doelgroep. Als u overheeft na het prikken van de doelgroep, kunt u doorgaan met het vaccineren van patiënten boven de 65 jaar.

Spillage die ontstaat doordat AstraZeneca niet meer geprikt mag worden onder de 60 jaar en doordat de opkomst lager uitvalt dan verwacht kunt u bewaren in de koelkast. VWS zal ter zijne tijd beslissen hoe deze flacons ingezet gaan worden.

Veel informatie over het vaccineren van deze doelgroep vindt u ook in de werkinstructie.

Niet mobiele thuiswonende patiënten van 60 jaar en ouder

Maart 2021 wordt gestart met het vaccineren van de niet mobiele thuiswonende patiënten met het AstraZeneca-vaccin. Dit betreft naar schatting 10 tot 20 patiënten per normpraktijk.

Nu per 8 april besloten is dat AstraZeneca niet ingezet mag worden voor patienten jonger dan 60 jaar kan AstraZeneca alleen ingezet worden voor niet mobiele thuiswonende patienten van 60 jaar en ouder.

Sommige patiënten zullen al bij uw praktijk hebben bekendgemaakt dat ze niet-mobiel zijn en thuis gevaccineerd willen worden. Bovendien heeft u vanuit uw inventarisatie van 90-plussers en de u bekende immobiele patiënten voor de griepvaccinatie, al een beeld wie in deze groep thuis gevaccineerd moeten worden. Het is een beperkt aantal, we raden aan deze groep telefonisch te benaderen voor een afspraak voor vaccinatie aan huis en de contra-indicaties met behulp van het HIS te bepalen. U kunt de informatie over het vaccin en de Opt-in toestemming nasturen. U vindt de digitale uitnodigingsset voor Niet-mobiele patiënten in de bijlagen.

Tot de doelgroep behoren:

Alle niet mobiele patiënten uit de praktijk van 60 jaar en ouder. Hieronder vallen ook de niet mobiele patiënten met een neurologische aandoening bij wie de ademhaling belemmerd is, zij zijn door de specialist geïdentificeerd en nemen met u contact op voor vaccinatie als zij niet in het ziekenhuis gevaccineerd kunnen worden. Verder zal er in de loop van April een herinneringsactie vanuit het RIVM gestart worden om niet gevaccineerde mensen die wel opgeroepen zijn voor vaccinatie bij de GGD nogmaals uit te nodigen. Als na overleg met de GGD blijkt dat deze mensen immobiel zijn kunnen zij contact opnemen met de eigen huisarts voor overleg. Deze groep mag dan gevaccineerd worden met AstraZeneca door de huisarts als blijkt dat zij echt niet in staat zijn naar de GGD vaccinatie locatie te gaan ondanks hulp bij vervoer of begeleiding door vrijwilligers. U kunt de 90+ patiënten ook nabellen en als zij nog niet naar de GGD geweest zijn vaccineren met AstraZeneca. Als laatste kunnen mensen wonend in een instelling zonder WLZ-indicatie en een enkeling met WLZ-indicatie, die door omstandigheden niet is meegenomen door de instelling of HAP meegenomen worden.

Huisartsen die nu en de komende weken bezig zijn met vaccineren, kunnen deze patiënten direct al meenemen, als ze daarvoor voldoende vaccin voorradig hebben. Huisartsen die al door hun voorraad heen zijn (dit zullen vooral huisartsen in Zeeland, Limburg en Brabant zijn), kunnen met de volgende levering vaccins aan hun praktijk deze patiëntengroep bedienen.

Het AstraZeneca-vaccin mag opgetrokken in de spuit vervoerd worden mits aantoonbaar is dat het vaccin niet onder de 2 graden of boven de 30 graden is geweest. Bij voorkeur vervoert u het vaccin in een koelbox (liefst met temperatuurlogger). Laat het vaccin (al dan niet in de koelbox) niet achter in een geparkeerde auto. Een geparkeerde auto is al snel te warm voor het vaccin. De regel is dat u aannemelijk kunt uitleggen dat het vaccin te allen tijden en niet te lang binnen de juiste temperatuur grenzen is geweest (6 uur na verwijdering van de flacon waaruit het vaccin opgetrokken is uit de koelkast). Een schriftelijke planning van de vaccinaties aan huis helpt om de vervoersbewegingen juist te registreren.

Planning van het vaccineren aan huis

Vaccineren aan huis kost veel tijd waardoor u slechts 1 tot 2 patiënten per uur kunt vaccineren (reistijd, 5-10 minuten na binnenkomst voordat u het vaccin zet waaronder check op contra-indicaties, 15 minuten observatietijd). Er is een apart tarief bepaald voor het vaccineren aan huis.

Zorg dat u niet weggeroepen kunt worden voor andere werkzaamheden zoals een spoedgeval nadat u de vaccins opgehaald heeft.

De observatie na vaccinatie dient te gebeuren door een professional die getraind, bevoegd en bekwaam is om een anafylactische reactie adequaat op te vangen. Hiervoor kunt u eventueel een waarnemer inzetten.

Thuisvaccinatie.nl

Half April is het bedrijf thuisvaccinatie.nl gestart met het vaccineren van mensen aan huis of in een instelling. Dit bedrijf geeft normaal reizigersvaccinaties aan huis. Nu het aantal internationale reizen bijna stilligt in de pandemie hebben zij aangeboden te helpen met vaccineren van moeilijk bereikbare groepen. Zij beschikken reeds over de logistiek en materialen (gekoeld vervoer van vaccins) voor het vaccineren aan huis.

De doelgroep die zij gaan vaccineren:

 • Permanente veegroute bewoners kleinschalige woonvormen gevaccineerd vanuit de hap
 • Permanente veegroute instellingen onder eigen medische dienst (oa verpleeghuizen, ELV bedden)
 • Immobiele thuiswonende patienten onder de 60 jaar
 • Immobiele mensen met syndroom van Down en morbide obesitas (BMI>40) onder 60 jaar
 • Mensen die 1ste vaccinatie met mRNA vaccin via GGD hebben gekregen en voor 2de vaccinatie immobiel zijn geworden (bv ongelukt, CVA)
 • Mensen met neurologische aandoeningen geselecteerd door de specialist maar immobiel zijn en daardoor niet naar het ziekenhuis kunnen voor hun vaccinatie
 • Personeel dat uit spillage geprikt is maar geen 2de vaccin kan ontvangen (bv in 2de ronde haps uit spillage geprikt is)

Thuisvaccinatie.nl vaccineert met BioNTech-Pfizer en Moderna. Op verschillende locaties in Nederland zijn deze vaccins over na vaccineren. Vaccins die over zijn moeten gemeld worden bij het RIVM via vaccinmakelaar@rivm.nl. Deze vaccins worden opgehaald door thuisvaccinatie en direct uitgereden naar geïndiceerde mensen. Dit is een nauwe en strakke planning om de juiste vaccins, juiste houdbaarhiedsdatum, vervoersconditie te matchen met mensen die in aanmerking komen voor deze vaccinatie. Thuisvaccinatie heeft hiervoor informatie nodig van de aanmelder via hun aanmeldformulier. Zie de bijlage voor het juiste formulier per doelgroep. Vraagt u eerst toestemming aan uw patiënt of hij/zij gevaccineerd wil worden voordat u privacy gevoelige gegevens deelt met thuisvaccinatie.nl.

Bewoners kleinschalige woonvormen

Verpleeghuisbewoners en mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling van voldoende omvang wonen, worden in principe door de instellingsarts of verpleegkundige gevaccineerd met BioNTech-Pfizer-vaccin of Moderna-vaccin. 

Uw patiënten met een verstandelijke beperking en ouderen in een kleinschalige woonvorm worden niet altijd door de instelling gevaccineerd. In dat geval bent u verantwoordelijk voor het vaccineren van deze patiënten. Zij komen mogelijk niet voor in uw selectie want niet iedere patiënt met een verstandelijke beperking krijgt de griepprik.

In verband met de logistieke beperkingen van het Moderna-vaccin die gebruik vanuit de huisartspraktijk moeilijk maakt, is 25 januari een pilot bij enkele huisartsenposten gestart. De huisartsenposten zullen de kleinschalige woonvormen bezoeken om ter plaatse de vaccinaties toe te dienen. De instelling vraagt de wettelijke vertegenwoordiger toestemming voor vaccinatietoediening en toestemming voor centrale registratie.

De ervaringen van de 3 pilot regio’s zijn gebundeld in de handleiding voor huisartsenposten.

Medio februari starten de niet pilotregio huisartsenposten met het vaccineren van deze doelgroep met zowel het Moderna-vaccin als het BioNTech-Pfizer-vaccin.

Van iedere huisartspraktijk wordt hiervoor het volgende gevraagd:

 • Selecteer uw patiënten die in een instelling wonen en niet door deze instelling gevaccineerd worden. 
 • Bepaal voor deze bewoners of zij een (relatieve) contra-indicatie voor vaccinatie bezitten hiervoor vindt u in de bijlagen een vragenlijst.
 • Geef deze bewoners volgens de regels van de AVG door aan uw huisartsenpost zodra zij daarom vragen.
 • Registreer na vaccinatie door de huisartsenpost de gegeven vaccinaties in uw HIS zodanig dat deze bij toestemming doorgegeven worden aan het de landelijke vaccinatie-registratie database (cims). Uw HIS-leverancier informeert u over de manier waarop u dit kunt doen.

Vanaf April start er een veegroute met het bedrijf thuisvaccinatie.nl voor de bewoners van kleinschalige instellingen. De instellingen kunnen bewoners die hun 2de vaccinatie gemist hebben door COVID infectie of andere omstandigheden en nieuwe bewoners aanmelden bij thuisvaccinatie.nl nadat zij toestemming hebben gekregen van de bewoner of wettelijk vertegenwoordiger. Thuisvaccinatie heeft hiervoor een callcenter beschikbaar: 0900 1212888. Aanmelden gaat via het aanmeldformulier wat gestuurd moet worden naar: rivmcovid@thuisvaccinatie.nl. De instellingen zijn op de hoogte gesteld hoe zij dit kunnen doen. De instelling zal de huisarts vragen om een verwijsbrief waarin staat of er contra-indicaties zijn voor vaccinatie met Pfizer/Moderna of bijzonderheden waar de vaccinerend arts van thuisvaccinatie.nl rekening mee moet houden. Vraag als huisarts bij uw patient om toestemming of u deze contra-indicaties in een brief mag zetten voor dit doel. De arts van thuisvaccinatie.nl vaccineert de bewoner en blijft 15 minuten aanwezig ivm de mogelijke anafylactische reactie. Hierna is de eigen huisarts verantwoordelijk voor medische zorg. De instelling geeft aan de eigen huisarts van de bewoner door dat de patiënt gevaccineerd is met naam van het vaccin en batch nummer voor de registratie in het HIS en bij opt-in in CIMS. Personeel of anderen die in de 2de ronde is gevaccineerd uit de spillage met een mRNA vaccin kan ook aangemeld worden bij thuisvaccinatie.nl voor de 2de vaccinatie.

Immobiel na eerste vaccinatie bij GGD

Het is mogelijk dat patiënten boven de 65 jaar hun eerste vaccinatie met Pfizer gekregen hebben via de GGD maar voor de 2de vaccinatie onverwachts immobiel zijn geworden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren na een ongeluk, CVA of ander medisch acuut probleem. Omdat u als huisarts niet beschikt over een mRNA vaccin (zal meestal om Pfizer gaan) kan u voor deze doelgroep thuisvaccinatie.nl inschakelen. Thuisvaccinatie.nl vaccineert bij de veegroute voor de kleinschalige woonvormen met mRNA vaccins aan huis. U kunt als huisarts na toestemming van uw patient in dit geval zelf een aanmeldformulier AVG-proof sturen of telefonisch overleggen met thuisarts.nl. Zie hiervoor de werkwijze bij kleinschalige woonvormen.

Onder de 60 jaar en:

 • Immobiel thuiswonende mensen 
 • immobiel syndroom van Down
 • immobiel morbide obesitas (BMI>40)
 • immobiel met neurologische aandoening geselecteerd door de medisch specialist 

Deze mensen kunt u als huisarts aanmelden bij thuisvaccinatie.nl met het aanmeldformulier. Zie bijlage voor het juiste formulier voor de juiste doelgroep. Zie thuisvaccinatie en kleinschalige woonvormen hierboven voor uitleg over de organisatie en werkwijze.

Na aanmelden ontvangt u als huisarts instructies van thuisvaccinatie voor deze mensen. Dit omvat onder andere het regelen van informatie voor de vaccinerende arts over de gezondheid van de patient.

Van 16 jaar tot 60 jaar en:

 • Mobiel syndroom van down
 • Mobiel morbide obesitas (BMI>40)

Door het wegvallen van Astra Zeneca voor onder de 60 jaar konden wij als huisartsen deze groep niet meer vaccineren. VWS heeft besloten dat mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas (BMI>40) via de GGD gevaccineerd kunnen gaan worden met BioNTech-Pfizer. Op 13 april is BioNTech-Pfizer ook goedgekeurd voor kinderen van 16 jaar en ouder waardoor zij nu ook uitgenodigd mogen worden.

Via de SNPG is de alert met juiste aanmeldformulieren en procedure verstuurd op vrijdag 16 april. In dit alert staat de werkwijze van aanmelden beschreven. Elke doelgroep heeft een eigen specifieke code gekregen en eigen telefoonnummer (en dus niet het landelijke afspraken nummer) om een afspraak te maken. Om oneigenlijk gebruik te voorkomen zijn deze hier niet gepubliceerd maar kan het opgevraagd worden bij een collega, SNPG, RIVM of NHG. De mensen uit deze doelgroep krijgen met voorrang een afspraak aangeboden bij de GGD. Zij moeten bij de GGD wel een uitnodigingsbrief met ter naamstelling van de huisarts meenemen. In de alert van vrijdag 16 april zitten concept brieven waar u de patiëntgegevens aan kan toevoegen.

Uit de alert:

 • Uitnodigen van de doelgroepen:
  • Selecteer de mensen die vallen onder de genoemde groepen, voor zover u dit nog niet gedaan heeft.
  • Informeer hen bij voorkeur zo snel mogelijk telefonisch over de uitnodiging.
  • Verstuur de uitnodigingsbrief en bijlagen of leg deze klaar voor patiënt. (deze mag niet gepubliceerd worden om oneigenlijk gebruik te voorkomen, vraag een college, SNPG, RIVM of NHG voor een kopie indien nodig)
  • Informeer indien van toepassing ook de wettelijk vertegenwoordiger en laat deze meegaan naar de afspraak
  • Het is belangrijk dat de patiënt de uitnodigingsbrief meeneemt bij het bezoek aan de GGD vaccinatielocatie.
 • De deadline van 19 april voor patiënten om te bellen voor een afspraak is vervallen, maar het advies is wel om dit zo snel mogelijk te doen.
 • Het GGD-callcenter is 7 dagen per week van 08.00 – 20.00 bereikbaar, dus ook in het weekend.
 • Als er te veel wachtenden zijn wordt de patiënt verzocht om op een later moment terug te bellen.
 • Deze doelgroepen kunnen alleen een afspraak maken via bovenstaande telefoonnummer en niet het centrale telefoonnummer van het GGD callcenter.

Vaccineren eigen praktijkpersoneel

Zorgmedewerkers in de huisartsenpraktijken die nog geen AstraZeneca-vaccin hebben ontvangen en zorgmedewerkers van huisartsenposten, kunnen terecht bij de GGD voor vaccinatie. Werkgevers hebben daarvoor de uitnodigingsmaterialen ontvangen. 

Houdt u er rekening mee dat de bijwerkingen van de vaccinatie tot ziekteverzuim kunnen leiden.

Komende acties

Het ministerie van VWS bepaalt hoeveel en welke vaccins beschikbaar zijn voor de huisartsenzorg en bepaalt de definitieve groepen patiënten die via de huisarts gevaccineerd worden. De LHV vraagt bij een aanpassing van de inzet van de huisarts in de vaccinatiestrategie hiervoor mandaat aan de LHV ledenraad.

De resterende doelgroepen zijn:

 • Patiënten jonger dan 60 jaar die door de stop met AstraZeneca voor deze leeftijdsgroep niet gevaccineerd kunnen worden bv immobiele thuiswonenden, morbide obesitas, syndroom van Down, praktijkpersoneel.
 • Patiënten jonger dan 60 met een medisch risico overeenkomend met de patiënten met een indicatie voor de griepprik (± 124 patiënten per normpraktijk)
 • Deel van de mensen tussen de 18 en 50/60 jaar indien er zoveel vaccin beschikbaar is in Nederland dat de capaciteit van de GGD (1,5 miljoen vaccins per week) tekort schiet (± 310 patiënten per normpraktijk)

De LHV Ledenraad heeft 9 maart uitgebreid gesproken over de rol van de huisartsen in de verdere COVID-19-vaccinaties. De huisartsen in de Ledenraad zien het grote maatschappelijke belang van een zo snel mogelijke uitvoering en dat de huisartsen daar veel aan kunnen bijdragen. Tegelijkertijd geven zij aan dat huisartsen goed ondersteund moeten worden in die uitvoering. Want het is ook erg belangrijk dat de reguliere patiëntenzorg kan doorgaan.

Er moet dus een goede balans worden gevonden tussen een vlotte uitvoering van de vaccinatiecampagne en het kunnen blijven leveren van de reguliere huisartsenzorg. De Ledenraad gaf het bestuur het mandaat om volgens die lijn de vaccinatie-aanpak verder uit te werken.

Uitvoerbaarheid in de huisartsenpraktijk

Het is van groot belang dat de gekozen aanpak uitvoerbaar en haalbaar is voor de huisartsenpraktijken. Daarvoor zijn twee punten cruciaal:

 • Ondersteuning voor huisartsenpraktijken in de uitvoering. Met name in het regelen van locaties buiten de huisartsenpraktijken, om aan de anderhalvemetermaatregelen en aan de 15-minuten-wachttijd na vaccinatie te kunnen voldoen.
 • Levering van zo’n grote mogelijke batches per praktijk, zodat de vaccinatie zo efficiënt mogelijk kan worden uitgevoerd. Juist de kleine “plukjes” vaccin per keer hebben een grote impact op de huisartsenpraktijk en kosten in verhouding tot het aantal gevaccineerden dan veel inzet.In de verdere uitwerking die het RIVM in afstemming met de LHV maakt zal rekening gehouden worden met beide punten. Bij de ministeries van VWS en Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt support gevraagd voor het regelen van vaccinatielocaties door de gemeenten, om praktijken daarin te ontlasten.

Afgehandelde acties voor de huisartsenpraktijk

Uitnodigen thuiswonende 90 plussers voor vaccinatie op een GGD-vaccinatielocatie; afgerond januari/februari 2021

 • Selecteer uit uw HIS de personen van 90 jaar en ouder (geboren 01-02-1931 of eerder)
 • Ga na wie (al dan niet met hulp) in staat is om naar een GGD-vaccinatielocatie te gaan voor vaccinatie (De niet mobiele ouderen worden zodra er vaccin beschikbaar is door de huisarts gevaccineerd)
 • Nodig deze 90 plussers uit doormiddel van de per brievenpost ontvangen uitnodigingsset of een kopie daarvan. (de set is compleet u hoeft hier niets aan toe te voegen)

Ouderen kunnen vanaf begin februari terecht bij de GGD-vaccinatielocatie. U hoeft dus niet acuut maandag 25 januari uit te nodigen u kunt hiervoor de tijd nemen.

Ouderen die in een kleinschalige woonvorm wonen worden in principe via de huisartsenpost gevaccineerd. Het is geen probleem als u de mobiele 90 plussers uit deze groep ook uitnodigt voor vaccinatie op een GGD-vaccinatielocatie.

← Vaccins | Selecteren →

Naar boven