Selecteren (COVID-19-vaccinatie)

Doelgroepen:

Ouderen en mensen met een verstandelijke beperking wonende in een instelling; vaccinatie met Moderna-vaccin of BioNTech-Pfizer-vaccin

Voor deze doelgroep selecteert u uw patiënten die in een instelling wonen en niet door deze instelling gevaccineerd worden. 

Geïndiceerd zijn:

 • WLZ-cliënten zonder behandeling met indicatie voor verblijf in de ouderenzorg en in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking met de huisarts als hoofdbehandelaar
 • Bewoners van grote instellingen voor ouderenzorg die de medische zorg van de huisarts ontvangen en niet gevaccineerd worden door de instelling
 • De enkele bewoner van de instelling die achter dezelfde voordeur woont, zoals een inwonende partner of een bewoner met een net iets andere WLZ indicatie

Niet geïndiceerd zijn:

 • cliënten van ggz-woonvormen
 • bewoners aanleunwoningen

Uw huisartsenpost vraagt u om een overzicht van deze patiënten AVG veilig aan te leveren. 

De beschrijving van de werkwijze voor deze doelgroep vindt u in de handleiding voor huisartsenposten.

Niet mobiele thuiswonende ouderen van 60 jaar en ouder

Tot de groep immobiele patiënten voor vaccinatie aan huis behoren alle niet mobiele patiënten uit de praktijk van 60 jaar en ouder. Hieronder vallen ook de niet mobiele patiënten met een neurologische aandoening bij wie de ademhaling belemmerd is, zij zijn door de specialist geïdentificeerd en nemen met u contact op voor vaccinatie als zij niet in het ziekenhuis gevaccineerd kunnen worden.

U selecteert deze patiënten zoals u uw patiënten voor thuisvaccinatie selecteert voor de griepvaccinaties. Niet mobiele patiënten onder de 60 jaar worden gevaccineerd door thuisvaccinatie.nl. Onder doelgroepen vindt u de werkwijze voor aanmelden van u patiënten die onder deze doelgroep vallen.

Alle ouderen vanaf 65 jaar worden door het RIVM uitgenodigd voor vaccinatie op een centrale GGD vaccinatielocatie van oud naar jong. Momenteel worden de mensen geboren in 1952 en eerder  uitgenodigd. Het callcenter van de GGD onderzoekt samen met uw oudere patiënt of het mogelijk is om naar deze locatie te reizen. Indien dat niet zo is meldt uw patiënt zich bij u voor vaccinatie aan huis. Voor meer informatie: werkwijze uitnodigen 70-75 jarigen.

Sinds kort vindt er – mits de patiënt hier toestemming voor heeft gegeven – gegevensuitwisseling tussen de GGD en het HIS plaats. In dit vaccinatiebericht zijn BSN, geboortedatum, naam, toegediend vaccin (incl. batchnummer) vermeld. Dit bericht is een MEDREC-afleverbericht. Dit bericht wordt niet automatisch verwerkt.

Patiënten van 60 tot en met 64 jaar en niet immuun-gecompromitteerde patiënten van 60 jaar en ouder met een hoog COVID-19 risico; vaccinatie met AstraZeneca-vaccin

Met de eerste leveringen van het AstraZeneca-vaccin vaccineert u naast uw zorgverlenende praktijkmedewerkers van 60 jaar en ouder de volgende patiënten.

 • uw patiënten geboren in 1956 en 1957
 • vanaf eind maart patiënten geboren in 1958, 1959 en 1960
 • de niet immuun-gecompromitteerde patiënten met een hoog COVID-19 risico 60 jaar en ouder:  
  • de u bekende morbide obese patiënten (BMI > 40)
  • de u bekende thuiswonende patiënten met het syndroom van Down

U kunt de u uit het hoofd al bekende patiënten uit deze bijzondere groepen uitnodigen. Een precieze HIS selectie is voor deze groep niet mogelijk of erg bewerkelijk. Veel van uw morbide obese patiënten zijn jong en komen niet of niet vaak op het spreekuur en zijn daarom niet bij u in beeld. Zij melden zich bij u aan, doordat zij via publieke informatie horen dat zij gevaccineerd kunnen worden. Daarnaast kunt u indien uw systeem daarvoor geschikt is, een handmatige selectie maken uit uw HIS of KIS. Veel van de oudere morbide obese patiënten zullen deelnemen aan een van uw chronische zorgprogramma’s. 

Het kan zijn dat u patiënten met het syndroom van Down geboren in de periode van 1-1-1946 tot en met 31-12-2002 in uw praktijk heeft die in een instelling wonen. Bewoners van instellingen worden gevaccineerd door de instellingsarts of huisartsenpost. U hoeft deze groep dus niet uit te nodigen. De vaccinatie in instellingen loopt parallel aan vaccinatie door de huisarts met AstraZeneca. Het kan zijn dat uw patiënten in instellingen hierdoor eerder gevaccineerd zijn of wat later gevaccineerd worden dan uw andere patiënten uit de doelgroep.

Uw HIS-leverancier instrueert u hoe u deze selectie van mensen geboren in 1956 en 1957 kunt maken. De patiënten uit de hoog COVID-19 risicogroepen zijn niet opgenomen in de COVID-19 module van uw HIS. U zult deze handmatig toe moeten voegen aan uw selectie volgens de instructies van uw HIS leverancier. Veel praktijken zullen AstraZeneca-vaccins overhouden. Als u vaccins overhoudt vragen we u eerst na te gaan of er in uw omgeving collega’s zijn die vaccins tekort komen en de vaccins aan hen over te dragen. Daarna kunt u starten met het vaccineren van uw 63-jarigen geboren in 1958 en uw 62-jarigen (geboren in 1958). U kunt deze groepen alvast in beeld brengen met behulp van uw HIS. Als u daarna nog vaccins over heeft kunt u doorgaan met patienten van 65 jaar en ouder. 

1 vaccinatie naar bewezen doorgemaakt COVID infectie

Je hebt maar één vaccinatie tegen corona nodig, als je minder dan zes maanden geleden bewezen corona hebt gehad. Zie het advies van de Gezondheidsraad over één vaccinatie na infectie met COVID-19 en de richtlijn van het RIVM:

 • Als je de afgelopen 6 maanden een positieve testuitslag hebt gehad via de GGD, de huisarts of het ziekenhuis dan kun je ervan uitgaan dat je corona hebt gehad. Dan kun je kiezen om één vaccinatie te krijgen. Meld dit dan bij het maken van je afspraak, of als je de eerste vaccinatie krijgt. Je hoeft de testuitslag niet te laten zien.
 • Weet je niet zeker of je corona hebt gehad? Laat je dan twee keer vaccineren.

Uitzondering

Sommige mensen bij wie het afweersysteem niet goed werkt hebben wél twee vaccinaties nodig, ook als ze corona hebben gehad. Dit zijn:

 • Patiënten met een bloedziekte die onder behandeling zijn bij een hematoloog;
 • Patiënten met een ernstige nierziekte die aan de dialyse zijn, of binnenkort aan de dialyse gaan;
 • Patiënten die een orgaan-, stamcel of beenmergtransplantatie hebben gehad bij wie het afweersysteem niet goed meer werkt. Of patiënten die voor een transplantatie op de wachtlijst staan;
 • Patiënten met een ernstige aangeboren afweerstoornis.

In het HIS kan niet geselecteerd worden om deze patiënten te identificeren. In de gezondheidsverklaring is om die reden vraag 15 opgenomen. De patiënt moet zelf aangeven of er een bewezen COVID-infectie geweest is.

De HISen en CIMS zijn nog niet klaar voor registratie van volledige vaccinatie status bij 1 vaccinatie na bewezen doorgemaakte COVID-infectie. Zie registeren voor meer informatie hierover en advies.

← Doelgroepen | Bestellen →

Naar boven