Selecteren (COVID-19-vaccinatie)

Patiënten die vanuit de huisartsenpraktijk gevaccineerd worden

Huisartsen bieden in 2021 ruim 6 miljoen Nederlanders het COVID-19-vaccin aan. Huisartsen nodigen namelijk evenveel patiënten uit als zij jaarlijks uitnodigen voor de griepprik. De GGD vaccineert ruim 7 miljoen Nederlanders. Samen met de verpleeghuizen, gehandicapteninstellingen, ggz-instellingen en bedrijfsartsen bereiken we zo iedereen die in aanmerking komt voor COVID-19-vaccinatie. 

De verwachting is dat er in 1e instantie onvoldoende vaccins zijn om al deze patiënten in 1 sessie te kunnen vaccineren.

De doelgroep van de huisarts zal deels ook anders zijn dan de huisarts gewend is bij de griepprik. Dit heeft te maken met de eigenschappen van de vaccins. De Gezondheidsraad heeft geadviseerd mensen van 60 jaar en ouder zo veel mogelijk te vaccineren met het BioNTech-Pfizer-vaccin, omdat dit mRNA-vaccin een hoge bescherming geeft bij ouderen. Daarmee komen de ouderen in aanmerking voor dit vaccin.

Het mRNA-vaccin van BioNTech-Pfizer kan alleen op een centrale vaccinatielocatie toegediend worden, omdat het in grote hoeveelheden is verpakt en slechts 5 dagen in een geschikte koelkast bewaard kan worden. Een deel van deze ouderen zal echter niet in staat zijn om naar een dergelijke locatie te reizen. Deze niet-mobiele patiënten zullen vanuit de huisartsenpraktijk gevaccineerd worden.

PrioriteitPeriodeDoelgroepenVaccin
11e kwartaal 2021– Ouderen wonende in een instelling
– Mensen met een verstandelijke beperking wonende in een instelling
BioNTech-Pfizer-vaccin
of Moderna-vaccin
21e kwartaal
2021
– Huisartsen en medewerkers huisartspraktijkWaarschijnlijk Moderna-vaccin
31e kwartaal 2021– Thuiswonende ouderen
vanaf 60 jaar die niet naar een centrale vaccinatielocatie kunnen reizen
Waarschijnlijk Moderna-vaccin
4Nog onbekend– Patiënten < 60 jaar
met een medische indicatie voor vaccinatie
Waarschijnlijk AstraZeneca-vaccin
Tabel 1 Doelgroepen voor de huisartsenzorg

De 1e doelgroep, 1e kwartaal 2021: ouderen en mensen met een verstandelijke beperking wonende in een instelling; vaccinatie met BioNTech-Pfizer-vaccin of Moderna-vaccin

Verpleeghuisbewoners en mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling van voldoende omvang wonen, worden in principe door de instellingsarts of verpleegkundige gevaccineerd met BioNTech-Pfizer-vaccin of Moderna-vaccin. 

Uw patiënten met een verstandelijke beperking en ouderen in een kleinschalige woonvorm worden niet altijd door de instelling gevaccineerd. In dat geval bent u verantwoordelijk voor het vaccineren van deze patiënten. Zij komen mogelijk niet voor in uw selectie want niet iedere patiënt met een verstandelijke beperking krijgt de griepprik.

  • Ga na of iedere niet door de instelling gevaccineerde patiënt met een verstandelijke beperking wonend in een kleinschalige woonvorm in uw 1e selectie aanwezig is. Zo niet: voeg deze handmatig toe aan uw 1e selectie.
  • Ga na wie van uw ingeschreven ouderen wonende in een instelling niet gevaccineerd worden door de instelling waar zij verblijven en voeg deze patiënten toe aan uw 1e selectie.

De praktische uitvoering van het vaccineren van deze groepen wordt gepubliceerd zodra hierover meer bekend is.

De 2e doelgroep, 1e kwartaal 2021: thuiswonende ouderen vanaf 60 jaar die niet naar een centrale vaccinatielocatie kunnen reizen; vaccinatie waarschijnlijk met Moderna-vaccin

U selecteert deze patiënten zoals u de patiënten voor thuisvaccinatie selecteert voor de griepvaccinaties.

Het Moderna-vaccin komt in het eerste kwartaal van 2021 slechts in een beperkte hoeveelheid beschikbaar voor Nederland. Daarom is het belangrijk om deze groep ouderen zo klein als mogelijk te houden.

Voor veel van deze ouderen is het mogelijk om met een mantelzorger of speciaal vervoer naar de centrale vaccinatielocatie te reizen. De verwachting is dat ouderen die een uitnodiging voor vaccinatie op een centrale locatie hebben ontvangen, u bellen als zij het moeilijk vinden om daarnaartoe te reizen. Voor uw oudere patiënten die thuis wonen, gelden de volgende aanbevelingen.

  • Adviseer deze ouderen om toch naar de centrale locatie te reizen.
  • Alleen als dit echt niet kan: bied vaccinatie door de huisarts aan zodra hiervoor een vaccin voor de huisartsenzorg beschikbaar komt, waarschijnlijk het Moderna-vaccin.

De 3e doelgroep: patiënten < 60 jaar met een medische voor vaccinatie; vaccinatie waarschijnlijk met AstraZeneca-vaccin

Het HIS levert begin januari 2021 de selectie van patiënten met een medische indicatie voor vaccinatie, ter beoordeling aan de huisarts. Deze selectie komt overeen met de selectie voor griepvaccinatie. De indicaties voor griepvaccinatie kunt u vinden in NHG-Praktijkhandleiding Griepvaccinatie 2020. Voor uw patiënten jonger dan 60 jaar met een medische indicatie bestelt u het AstraZeneca-vaccin via de applicatie van het SNPG zodra dit vaccin beschikbaar is.

Zodra bekend is welke groepen vervolgens door de huisartsen gevaccineerd zullen worden, wordt dit hier gepubliceerd.

← Tijdschema | Bestellen →

Naar boven