Registreren (COVID-19-vaccinatie)

Registratie vaccinatie, batchnummer en opt-in in het HIS

Van patiënten

Na COVID-19-vaccinatie wordt binnen 24 uur, op de dag van toediening, op patiëntniveau geregistreerd in het HIS:

  • Een medicatieregel (meestal een voorschrift) met het toegediende geneesmiddel
  • het batchnummer
  • de toestemming voor het delen van deze gegevens met de landelijke database CIMS (opt-in)
  • in de S regel of patient in de 6 maanden voor 1ste vaccinatie een bewezen COVID infectie heeft doorgemaakt

Deze registratie in uw HIS verricht u voor de patiënten die u zelf gevaccineerd heeft en uw patiënten die via de huisartsenpost gevaccineerd zijn. 

Voor opt-in registratie is mondelinge toestemming voldoende, u hoeft geen gezondheidsverklaringen of opt-in toestemmingsformulieren te scannen en op te slaan in het medisch dossier van uw patiënt. 

Afhankelijk van de inrichting van uw HIS, is het coderen met een ICPC gewenst. De code R44 kan hiervoor gebruikt worden. Met deze code kunnen vaccinaties tegen aandoeningen van de luchtwegen worden gecodeerd.

In het HIS en bij CIMS kan nog niet geregistreerd worden als een patiënt in de 6 maanden voor 1ste vaccinatie een bewezen COVID infectie heeft doorgemaakt en daarom geen 2de vaccinatie zal ontvangen. Er wordt gewerkt aan ICT oplossingen hiervoor. Registreer in de tussentijd in het dossier bij de patiënt dat er 1 vaccinatie gegeven wordt ivm doorgemaakte COVID en houd een lijst met namen bij zodat u op een later moment, als de technische aanpassingen klaar zijn dit alsnog kan registreren. Dit is van belang omdat een patiënt anders niet geregistreerd staat als volledig gevaccineerd. Wat de gevolgen daarvan zijn voor een mogelijk vaccinatie paspoort is nog onduidelijk. Het is ook nog niet duidelijk of er een vaccinatie paspoort komt.

De HIS’en bereiden deze registratie voor en informeren u hierover.

  • Houd met deze registratie rekening bij de personeelsplanning tijdens en na het vaccinatiespreekuur.

Van praktijkmedewerkers

Met behulp van de hiervoor ontwikkelde app BRBA kunt u de vaccinatie gegevens van uw praktijkmedewerkers registreren. Als de medewerker geen toestemming geeft, kan de vaccinatie anoniem gemeld worden. Het is belangrijk dit ook te doen, zo houdt het RIVM zicht op het aantal vaccinaties. Vaccinaties kunnen per stuk of als batch met een CSV bestand worden ingevoerd.

  • De handleiding en een scholing hiervoor vindt u hier.

Met uw persoonlijke UZI-pas kunt u direct inloggen bij www.brba.nl. Artsen en apothekers loggen met de UZI pas in als beheerder en kunnen voor hun collega’s die de vaccinaties invoeren een eigen account aanmaken. Verpleegkundigen en praktijkondersteuners loggen met de UZI pas als registrant in en kunnen direct beginnen met invoeren. De BRBA helpdesk is bereikbaar per: mail: helpdesk@brba.nl en telefoon: 088-9324332.

Heeft u geen UZI-pas, vraag dan een account aan via aanmelden.brba.nl. Bij een aanvraag namens een instelling vult u uw gegevens in. Na goedkeuring van uw aanvraag neemt de koerier contact met u op voor het persoonlijk overhandigen van de toegangscodes.

Bijwerkingen | Afronden →

Naar boven