Registreren (COVID-19-vaccinatie)

Registratie vaccinatie, batchnummer en opt-in in het HIS

Na COVID-19-vaccinatie wordt binnen 24 uur, op de dag van toediening, op patiëntniveau geregistreerd in het HIS:

 • het batchnummer 
 • de toestemming voor het delen van deze gegevens met de landelijke database CIMS (opt-in)

De HIS’en bereiden deze registratie voor en informeren u hierover.

 • Houd met deze registratie rekening bij de personeelsplanning tijdens en na het vaccinatiespreekuur.

Bijwerkingen

Griepachtige verschijnselen komen vaak voor na vaccinatie met een COVID-19-vaccin. Deze klachten verdwijnen meestal binnen 2 dagen. Toch is het ook na vaccinatie belangrijk om bij klachten op COVID-19 te testen.

Postvaccinale verschijnselen melden bij Bijwerkingencentrum Lareb

Zorgverleners zijn conform de Geneesmiddelenwet artikel 78 verplicht om ernstige en onverwachte postvaccinale reacties te melden aan Bijwerkingencentrum Lareb. Meld dus altijd, onder vermelding van het chargenummer van het betreffende vaccin:

 • bij ernstige gebeurtenissen, zoals ziekenhuisopnamen, blijvende invaliditeit of overlijden, ongeacht de vraag of er al dan niet een causaal verband is
 • bij onverwachte of bijzondere bijwerkingen
 • bij twijfel over vervolgvaccinaties
 • bij onrust of negatieve publiciteit
 • alles wat u verder van belang vindt

Professionals kunnen rechtstreeks contact opnemen met Bijwerkingencentrum Lareb voor overleg en het melden van postvaccinale verschijnselen en/of bijwerkingen.

 • Zorg dat u toestemming heeft van de betreffende patiënt om relevante medische en andere informatie aan Bijwerkingencentrum Lareb door te geven.
 • Noteer de toestemming in het dossier.
 • Vermeld bij uw melding het chargenummer van het betreffende vaccin.

Voor het melden van een vermoede bijwerking na een COVID-19-vaccinatie heeft Bijwerkingencentrum Lareb een speciaal COVID-19-meldformulier.

Gevaccineerde personen kunnen zelf ook bijwerkingen melden via dit meldformulier op de website van Bijwerkingencentrum Lareb.

Bijwerkingencentrum Lareb

 • Telefoon: 073-646 97 00 (algemene nummer, met keuzemenu-items voor professionals):
  • op werkdagen
  • 9.00-17.00 uur
 • E-mail info@lareb.nl

Website www.lareb.nl

← Vaccineren | Afronden →

Naar boven