Registreren

Registreren vaccinatie

Vaccinatie van patiënten registreert u uiterlijk 24 uur na toediening in uw HIS. Het is noodzakelijk dat u daarbij per patiënt het batchnummer van het gebruikte vaccin registreert. Tevens dient u toestemming te vragen voor het delen van de vaccinatiegegevens met het RIVM. Voor opt-in registratie is mondelinge toestemming voldoende. U hoeft geen gezondheidsverklaringen of opt-in toestemmingsformulieren te scannen en op te slaan in het medisch dossier van uw patiënt.  

Afhankelijk van de inrichting van uw HIS is het coderen met een ICPC gewenst. Gebruik hiervoor de code R44. Met deze code worden vaccinaties tegen luchtwegaandoeningen gecodeerd. 

Vaccinatiebewijs

Indien de patiënt geen toestemming geeft voor het delen van de vaccinatiegegevens met het RIVM, is de huisarts de enige die via HKVI.nl een vaccinatiebewijs (QR code) kan verstrekken. Een HKVI- registratie dient alleen gebruikt te worden voor vaccinaties gezet door de eigen huisartspraktijk.

U kunt een vaccinatiebewijs aanmaken na inlog met uw UZI-pas of met uw BRBA-beheeraccount. U vindt de gebruiksaanwijzing na inlog op de website.

Gebruik deze uitzonderingsroute in de huisartsenpraktijk als: 

 • Er geen toestemming gegeven is voor het delen van de vaccinatiegegevens met het RIVM (opt-out) na vaccinatie in de huisartsenpraktijk. 
 • Er geen BSN bekend is na vaccinatie in de huisartsenpraktijk.  
 • De vaccinatiegegevens niet geregistreerd staan bij het RIVM na vaccinatie in de huisartsenpraktijk. 

Afhankelijk van de (on)mogelijkheden van uw HIS zijn er twee verschillende werkwijzen voor registratie:

 • COVID19-module HIS

Indien ondersteund door uw HIS, gebruikt u, net als bij de voorgaande prikken, de COVID19-module van uw HIS. Bij toestemming van de patiënt, worden de gegevens automatisch doorgegeven aan het landelijke registratiesysteem van het RIVM.

 • HIS in combinatie met BRBA

Bij het registreren van een herhaalprik tegen corona in uw HIS, kan blijken dat u deze niet zoals de vaccinaties uit de basisserie in de COVID19-module van uw HIS kunt registreren. In dat geval dient u de vaccinatie in uw HIS te registreren als voorgeschreven medicatie. Uw HIS zal in dit geval de vaccinatie niet doorgeven aan het RIVM. Daarom dient u de gegevens van de herhaalprik via www.brba.nl door te geven aan het RIVM. Meer informatie over BRBA.

Met uw persoonlijke UZI-pas kunt u direct inloggen bij www.brba.nl. Artsen en apothekers loggen met de UZI-pas in als beheerder en kunnen voor hun collega’s die de vaccinaties invoeren een eigen account aanmaken. Verpleegkundigen en praktijkondersteuners loggen met de UZI-pas als registrant in en kunnen direct beginnen met invoeren. De BRBA-helpdesk is bereikbaar per mail: helpdesk@brba.nl en telefoon: 088-9324332. 

Heeft u geen UZI-pas, vraag dan een account aan via aanmelden.brba.nl. Bij een aanvraag namens een instelling vult u uw gegevens in. Na goedkeuring van uw aanvraag neemt de koerier contact met u op voor het persoonlijk overhandigen van de toegangscodes. 

Registreren label

Iedere herhaalprik tegen corona krijgt een apart kenmerk mee, zodat er onderscheid gemaakt kan worden ten opzichte van de basisserie en tussen de herhaalprikken onderling. Gebruik hiervoor de opvolgende labels ‘BS01’ (basiserie+1), ‘BS02’ (basisserie+2), ‘BS03’ (basisserie+3), enzovoort. Het label wordt per individu bepaald o.b.v. de voorgaande prikken. Dit ongeacht wanneer de persoon de prik ontvangt.

In de praktijk betekent dit dat:

 • Iemand die (om wat voor reden dan ook dan), tijdens de periode dat de najaarsronde is gestart, zijn/haar 1e (herhaal)prik na de basisserie (voorheen ‘booster’) komt halen, gelabeld wordt als ‘BS01’.
 • Iemand die in die periode voor zijn/haar 2e (herhaal)prik na de basisserie komt, wordt als ‘BS02’ gelabeld.
 • Iemand die in die periode voor zijn/haar 3e (herhaal)prik na de basisserie komt, wordt als ‘BS03’ gelabeld.

Het registreren van het label is van belang voor het monitoren van:

 • de vaccinatiegraad per type prik,
 • bijwerkingen,
 • vaccin-effectiviteit en
 • impact van vaccinatie.

U mag bij het registreren uitgaan van de door de patiënt verstrekte informatie. Controle is niet noodzakelijk. Bij twijfel kiest u het label dat het beste past bij de situatie van de patiënt.

Toediening | Declareren

Naar boven