Leeswijzer en versieoverzicht (COVID-19-vaccinatie)

Handvatten voor organisatie

Deze 1e versie van de NHG Praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie biedt u de 1e handvatten voor de organisatie van de COVID-19-vaccinaties in de huisartsenpraktijk.

Deze praktijkhandleiding is in een korte tijdsspanne samengesteld terwijl veel zaken nog niet definitief vast lagen. De informatie zal daarom nog regelmatig aangevuld worden. In het versieoverzicht ziet u wat in de wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige versie.

Leeswijzer

Versies

Versie 1.0 – 8 januari 2021

Dit is de 1e versie van de praktijkhandleiding. Deze versie beschrijft de voorbereidingen voor het organiseren van de COVID-19-vaccinatie in de huisartsenpraktijk. Deze voorbereidingen starten januari 2021.

Wanneer we kunnen starten met vaccineren en hoe groot de 1e groep is, wordt bepaald door de beschikbaarheid van vaccins die geschikt zijn voor de huisartsenpraktijk.

Deze NHG-Praktijkhandleiding is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met LHV, RIVM en SNPG.

Waar ‘huisarts’ staat, kan ook gelezen worden ‘praktijkassistente’ of een andere medewerker binnen de huisartsenpraktijk.

Nederlandse vaccinatiestrategie →

Naar boven