Bijlage 1 Medische, logistieke en patiënteninformatie (COVID-19-vaccinatie)

RIVM, medisch inhoudelijke vragen van professionals

RIVM, logistieke of procesmatige vragen

Logistieke of procesmatige vragen over vaccins, vaccinincidenten en vaccinbeheer kunt u stellen via Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (RIVM-DVP), afdeling Customer Service:

  • Telefoon: 088-678 89 00 (specifiek over COVID-19-vaccinatie, specifiek voor professionals)

Bijwerkingencentrum Lareb

  • Telefoon: 073-646 97 00 (algemene nummer Bijwerkingencentrum Lareb, met keuzemenu-items voor professionals):
    • op werkdagen
    • 9.00-17.00 uur
  • E-mail: info@lareb.nl
  • Website: www.lareb.nl

In 2021 stelt Bijwerkingencentrum Lareb voor professionals een corona-informatielijn in.

  • U kunt vragen of een bijwerking of het beloop ervan bekend is bij Bijwerkingencentrum Lareb.
  • Let op: Bijwerkingencentrum Lareb mag geen adviezen geven, bijvoorbeeld over wel of niet vaccineren bij allergieën.

E-learning COVID-19-vaccinatie

Het RIVM stelt de e-learning COVID-19-vaccinatie beschikbaar. Deze omvat een algemeen deel met onder andere informatie over de ontwikkeling vaccins, doelgroepen, rollen stakeholders, uitvoeringsaspecten en voorbeeldgesprekken en vaccinspecifieke hoofdstukken.

De aanvraag voor accreditatie (2 punten) loopt bij: ABFE, ABC1, ABSG, V&VN en Verpleegkundig specialisten.

Patiënteninformatie

Thuisarts.nl

Patiënteninformatie rijksoverheid

Naar boven