Bestellen, bewaren en vervoeren (COVID-19-vaccinatie)

Bestellen vaccins

U krijgt van het SNPG en de LHV bericht als uw regio aan de beurt is om de AstraZeneca-vaccins via de SNPG-applicatie te bestellen. Bij 1e inlog wordt er, anders dan u gewend bent, een 2-factor-authenticatie gevraagd. Dit wijst zich vanzelf. U kunt slechts een tot enkele dagen bestellen. De leverdagen staan vast omdat uw hele provincie in zo kort mogelijke tijd word beleverd.

Houdt u uw aantal geïndiceerde patiënten bij de hand. Dit aantal wordt gevraagd tijdens het bestellen.

Zoals u gewend bent bij het bestellen van de griepvaccins, wordt er een leveringsdatum afgesproken. Anders dan bij de griepvaccinatie wordt direct een tweede afleveringsdatum voor dezelfde hoeveelheid vaccins afgesproken zodat u ook de 2e toediening al kunt voorbereiden. De tweede toediening wordt idealiter 12 weken na de 1e gegeven (minimaal 28 dagen en maximaal 84 dagen na 1e toediening). De levering hiervoor krijgt u 10 tot 11 weken na de 1e levering. U kunt een alternatief afleveradres opgeven, anders dan uw praktijkadres.

Tegelijk met de vaccins bestelt u uitnodigingsmateriaal (verzending naar eigen adres of verzendhuis) en vaccinatieregistratiekaartjes.

Met de eerste levering van het vaccin krijgt u voldoende spuiten en naalden geleverd voor zowel de 1e als de 2e vaccinatie na 12 weken. Voor mensen met morbide obesitas gebruikt u langere naalden uit eigen voorraad (38 mm).

U wordt de dag voor levering per e-mail geïnformeerd over het tijdsblok van 2 uur waarin u uw vaccins in ontvangst kunt nemen.

Het AstraZeneca vaccin is verpakt per 10 flacons waaruit u minimaal 110 vaccins kunt halen. U bestelt afhankelijk van de grootte van uw doelgroep (patiënten en praktijkpersoneel):

 • 1 verpakking bij < 115 personen in uw doelgroep
 • 2 verpakkingen bij 116 tot 231personen in uw doelgroep
 • 3 verpakkingen bij 231 tot 347 personen in uw doelgroep
 • Heeft u meer verpakkingen nodig: neem telefonisch contact op met het SNPG. Het telefoonnummer hiervoor is vermeld in uw uitnodiging van het SNPG om te bestellen

Heeft u een kleinere praktijk en houdt u vaccins over? Probeer uw collega’s zoveel als mogelijk te helpen met vaccins.

De vaccins worden geleverd met:

 • veiligheidsnaalden (voor obese patiënten gebruikt u een langere naald uit eigen voorraad met een lengte van 38 mm)
 • spuiten
  • opzuignaalden
 • stickers met batchnummer voor de vaccinatieregistratiekaartjes

De vaccinatieregistratiekaartjes worden los van de vaccins op de praktijk geleverd samen met de uitnodigingsmaterialen.

Bewaren vaccins

Direct na levering worden de vaccins in een medische koelkast geplaatst. De koelkast houdt de temperatuur constant tussen de 2°C en de 8°C. De bewaarvoorschriften (‘bewaarcondities’) zijn beschreven in de NHG-Praktijkhandleiding Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie  Volwassenen (hoofdstuk 4, Levering vaccins en bewaren) in de LCI richtlijn en op de SNPG-website in de bijlage ‘goed vaccinbeheer’. De IGJ houdt toezicht op het hele vaccinatietraject, inclusief het bewaren en vervoeren van vaccins en voert steekproefsgewijs controle uit.

Temperatuur, houdbaarheid en expiratiedatum

Houdbaarheid
ASTRAZENECA
<2°C2-8°C8-30°C
pictogram vaccinflacon
Vaccinflacon onaangebroken
cold chain-incident:
zie NB. 1
Tot de expiratiedatum
(maximaal 6 maanden)
6 uur
 
 pictogram vaccinflacon aangeprikt pictogram vaccin opgetrokken
Vaccinflacon aangeprikt
of vaccin opgetrokken in spuit
cold chain-incident:
zie NB. 1
Zo spoedig mogelijk
gebruiken (uiterlijk
8 uur na eerste keer aanprikken
flacon (mits continu tussen 2-8°C))
Zo spoedig mogelijk gebruiken (uiterlijk 6 uur).

De totale beschikbare tijd na aanprikken van de flacon is 8 uur, waarvan zo nodig maximaal 6 uur op kamertemperatuur.
Houdbaarheid COVID-19 Vaccine AstraZeneca.*

NB. 1: Bij een mogelijke afwijking van de temperatuur (dus buiten de 2-8°C) en bij andere incidenten waarbij het vaccin betrokken is geweest (bijvoorbeeld te lang gewacht met toedienen), moet gemeld worden door middel van het meldformulier van de SNPG.

Bij koude keten incidenten kunt u ook (temperatuur buiten specificatie van 2- 8ºC) contact opnemen met RIVM (telefoonnummer: 088-678 8900, keuzetoets 1). In overleg met kwaliteitsverantwoordelijke van RIVM wordt besloten of het vaccin nog gebruikt mag worden. Totdat dat besluit is genomen worden alle betrokken vaccins als zodanig geïdentificeerd en apart geplaatst in de koelkast.

NB. Een vaccinflacon kort uit de koelkast halen om een dosis op te trekken en dan weer terugplaatsen in de koelkast mag, zolang de temperatuur beneden 8°C blijft. Een vaccinflacon (al dan niet aangeprikt) of vaccin opgetrokken in de spuit, die/dat boven de 8°C is geweest, mag niet meer teruggeplaatst worden in de koelkast. Deze moet binnen 6 uur gebruikt worden.

Vervoeren vaccins

Transport
ASTRAZENECA
<2°C2-8°C8-30°C
pictogram autopictogram fietsenpictogram lopen
Auto, fiets of lopend
(buiten of binnen locatie)

pictogram vaccinflaconVaccinflacon onaangebroken 
cold chain-incident:
zie NB. 1
Tot de maximale
expiratiedatum
6 uur
pictogram autopictogram fietsenpictogram lopen
Auto, fiets of lopend
(buiten of binnen locatie)

pictogram vaccinflacon aangepriktpictogram vaccin opgetrokkenVaccinflacon 
aangeprikt (vervoeren zonder optreknaald)
of vaccin opgetrokken in spuit
cold chain-incident:
zie NB. 1
Zo kort mogelijk (maximaal 8 uur
na aanprikken eerste flacon (mits continu tussen 2-8°C))
Zo kort mogelijk 
(maximaal 6 uur) NB.

De totale beschikbare tijd na aanprikken van de flacon is 8 uur, waarvan zo nodig maximaal 6 uur op kamertemperatuur.
Transport COVID-19 Vaccine AstraZeneca.*

Informatie over het toedienen van het AstraZeneca-vaccin vindt u in de paragraaf toediening AstraZeneca-vaccin.

Immobiele thuiswonende patiënten van 60 jaar en ouder van de huisarts worden gevaccineerd met AstraZeneca-vaccin waardoor het vervoeren van het vaccin van de praktijk naar de patiënt belangrijk is.  Hoe een opgetrokken spuit dan wel een aangeprikte flacon vervoerd kan worden in de huisartsen situatie wordt hieronder beschreven. De specifieke richtlijnen voor het vervoer per vaccin staan in hoofdstuk 5 van de uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie. De aandachtspunten voor goed vaccinbeheer staan in de bijlage goed vaccinbeheer.

Het AstraZeneca-vaccin mag opgetrokken in de spuit of als aangeprikte flacon vervoerd worden mits vervoerd onder gecontroleerde temperatuur. Het moet aantoonbaar zijn dat het vaccin niet onder de 2 graden of boven de 30 graden is geweest. Bij voorkeur vervoert u het vaccin in een medische koelbox met temperatuurlogger, echter indien u hier niet over beschikt,  dan geldt de stelregel ‘comply or explain’: Als wordt afgeweken van de richtlijn, dan moet u dit kunnen verantwoorden. Van de betrokken partijen wordt verwacht dat zij professionele afwegingen maken om de kwaliteit en integriteit van de vaccins te borgen. Verantwoord en gemotiveerd omgaan betekent dat de temperatuur aantoonbaar(gecontroleerd) niet buiten de gestelde grenzen komt.. 

U moet aannemelijk kunnen uitleggen dat het vaccin te allen tijde binnen de juiste temperatuurgrenzen is geweest (6 uur na verwijdering van de flacon, waaruit het vaccin opgetrokken is, uit de koelkast). Een schriftelijk plan van de uitvoering van vaccinaties aan huis, inclusief het vervoer van de vaccins helpt in de verantwoording. Dit alles kunt u overleggen in het geval u gecontroleerd wordt door de IGJ. 

Een aantal aandachtspunten bij het vervoer. Zie ook bijlage 2 van het document Goed Vaccinbeheer: “Eisen aan mobiele koeloplossingen”:

 • Gebruik een  auto met airconditioning;
 • Laat vaccins (al dan niet in de koelbox) niet achter in een geparkeerde auto. Een geparkeerde auto wordt overdag al snel te warm voor het vaccin; en ’s nachts bestaat het risico op bevriezing.
 • Houd de tijd buiten de praktijk(gecontroleerde koeling) zo kort mogelijk. (Een reistijd van 15 minuten heeft minder risico op verhoogde temperatuur dan 4 uur)
 • Pas uw plan aan bij hogere buitentemperaturen zoals in de zomer;
 • Als u een koelbox met passieve koeling (door koelelement) gebruikt:
  • Laat koelelementen voldoende tijd op kamertemperatuur acclimatiseren voordat u ze in de koelbox legt: ze worden dan aan de buitenkant nat door condensatie. Witte rijp aan de buitenkant geeft aan dat het element nog te koud is en niet geplaatst mag worden;
  • Verpak het koelelement in een doek om bevriezing door direct contact tussen vaccin en koelelement te voorkomen;
  • Verpak het vaccin in een plastic (boterham)zakje om te voorkomen dat de vaccinverpakking nat wordt door condens;
 • Leg vaccin niet in de buurt van een verwarming in de auto of in huis.

← Selecteren | Uitnodigen→

Naar boven