Bestellen en bewaren van de vaccins (COVID-19-vaccinatie)

Bestellen vaccins

Nadat u uw patiënten geselecteerd heeft, kunt u de benodigde vaccins (zodra beschikbaar) via de SNPG-applicatie bestellen. Bij 1e inlog wordt er, anders dan u gewend bent, een 2-factor-authenticatie gevraagd. Dit wijst zich vanzelf.

Bestel zoveel vaccins als nodig zijn om 100% van de patiënten uit uw 1e subselectie te kunnen vaccineren. De verwachting is dat de opkomst hoog zal zijn. De vaccins komen telkens in beperkte hoeveelheid beschikbaar voor Nederland. Of u in een keer of in meerdere leveringen kunt bestellen voor de bewoners van instellingen, uw eigen personeel en de ouderen die niet naar een centrale locatie kunnen reizen is afhankelijk van de beschikbaarheid van het vaccin. Zoals u gewend bent bij het bestellen van de griepvaccins, wordt er op volgorde van bestellen een leveringsdatum afgesproken.

Bij de 1e bestelling plant de SPNG, als dit nodig is voor de houdbaarheid van het vaccin, direct een 2e levering van het vaccin voor de 2e prik bij dezelfde patiënt.

De vaccins worden geleverd met:

  • veiligheidsnaalden
  • spuiten
  • indien nodig:
    • opzuignaalden
    • vloeistof voor verdunning
  • stickers met batchnummer voor de vaccinatieregistratiekaartjes

De vaccinatieregistratiekaartjes worden los van de vaccins op de praktijk geleverd.

De vaccins voor de volgende vaccinatieronde(s) worden opnieuw bij de SNPG besteld. Een advies over de verwachte opkomst en daaruit volgend het aantal te bestellen vaccins voor deze groep(en) volgt nog.

Bewaren vaccins

Direct na levering worden de vaccins in een medische koelkast geplaatst. De koelkast houdt de temperatuur constant tussen de 2 en de 8oC. De bewaarvoorschriften (‘bewaarcondities’) zijn beschreven in de NHG-Praktijkhandleiding Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (hoofdstuk 4, Levering vaccins en bewaren) en op de SNPG-website.

Dit hoofdstuk wordt later aangevuld met de specifieke bewaarcondities van de geleverde vaccins.

← Selecteren | Uitnodigen→

Naar boven