Bestellen, bewaren, vervoeren en afvoeren (COVID-19-vaccinatie)

Bestellen vaccins

U krijgt van het SNPG en de LHV bericht als u AstraZeneca-vaccins via de SNPG-applicatie kunt bestellen.

U kunt een alternatief afleveradres opgeven, anders dan uw praktijkadres. Bestel gelijktijdig met de vaccins uitnodigingsmateriaal (verzending naar eigen adres of verzendhuis) en vaccinatieregistratiekaartjes.

Met de eerste levering van het vaccin krijgt u voldoende spuiten en naalden geleverd voor zowel de eerste als de tweede vaccinatie. Voor mensen met morbide obesitas gebruikt u langere naalden uit eigen voorraad (38 mm). U wordt de dag voor levering per e-mail geïnformeerd over het tijdsblok van 2 uur waarin u de vaccins in ontvangst kunt nemen.

Het AstraZeneca-vaccin is verpakt per 10 flacons, waaruit u minimaal 110 vaccins kunt optrekken. Bestel afhankelijk van de grootte van uw doelgroep (patiënten en praktijkpersoneel). Sinds eind april wordt er omgepakt en kunt u ook per flacon (11 prikken) bestellen. De SNPG heeft u hierover geïnformeerd:

 • 1 flacon voor 11 personen in uw doelgroep
 • 1 verpakking bij < 115 personen in uw doelgroep
 • 2 verpakkingen bij 116 tot 231 personen in uw doelgroep
 • 3 verpakkingen bij 231 tot 347 personen in uw doelgroep
 • Heeft u meer verpakkingen nodig? Neem dan telefonisch contact op met het SNPG. Zie voor het telefoonnummer de uitnodiging van het SNPG om te bestellen

Heeft u een kleinere praktijk en houdt u vaccins over? Probeer uw collega’s zo veel mogelijk te helpen met vaccins.

De vaccins worden geleverd met:

 • veiligheidsnaalden (voor obese patiënten gebruikt u een langere naald uit eigen voorraad met een lengte van 38 mm)
 • spuiten
 • opzuignaalden
 • stickers met batchnummer voor de vaccinatieregistratiekaartjes

De vaccinatieregistratiekaartjes worden los van de vaccins op de praktijk geleverd samen met de uitnodigingsmaterialen.

Bewaren vaccins

Direct na levering worden de vaccins in een medische koelkast geplaatst. De koelkast houdt de temperatuur constant tussen de 2 °C en 8 °C. Zie de NHG-Praktijkhandleiding Nationaal ProgrammaPneumokokkenvaccinatie Volwassenen (hoofdstuk 4, Levering vaccins en bewaren), de LCI-richtlijn en de SNPG-website in de bijlage ‘goed vaccinbeheer’ voor bewaarvoorschriften (‘bewaarcondities’).

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op het hele vaccinatietraject, inclusief het bewaren en vervoeren van vaccins. De IGJ voert steekproefsgewijs controles uit.

Temperatuur en houdbaarheid

Houdbaarheid
ASTRAZENECA
<2°C2-8°C8-30°C
pictogram vaccinflacon
Vaccinflacon onaangebroken
cold chain-incident:
zie NB. 1
Tot de expiratiedatum
(maximaal 6 maanden)
6 uur
 
 pictogram vaccinflacon aangeprikt pictogram vaccin opgetrokken
Vaccinflacon aangeprikt
of vaccin opgetrokken in spuit
cold chain-incident:
zie NB. 1
Zo spoedig mogelijk
gebruiken (uiterlijk
8 uur na eerste keer aanprikken
flacon (mits continu tussen 2-8°C))
Zo spoedig mogelijk gebruiken (uiterlijk 6 uur).

De totale beschikbare tijd na aanprikken van de flacon is 8 uur, waarvan zo nodig maximaal 6 uur op kamertemperatuur.

Houdbaarheid COVID-19-vaccin AstraZeneca.*

NB 1 Bij een mogelijke afwijking van de temperatuur (dus buiten 2-8 °C) en bij andere incidenten waarbij het vaccin betrokken is geweest (bijvoorbeeld te lang gewacht met toedienen), moet dit gemeld worden door middel van het meldformulier van de SNPG.

Bij incidenten van de koude keten kunt u ook (temperatuur buiten specificatie van 2-8 ºC) contact opnemen met het RIVM (telefoonnummer: 088-678 8900, keuzetoets 1). In overleg met de kwaliteitsverantwoordelijke van het RIVM wordt besloten of het vaccin nog gebruikt mag worden. Totdat dat besluit is genomen worden alle betrokken vaccins als zodanig geïdentificeerd en apart geplaatst in de koelkast.

NB Een vaccinflacon kort uit de koelkast halen om een dosis op te trekken en dan weer terugplaatsen in de koelkast mag, zolang de temperatuur < 8°C blijft. Een vaccinflacon (al dan niet aangeprikt) of vaccin opgetrokken in de spuit, die/dat > 8°C is geweest, mag niet meer teruggeplaatst worden in de koelkast. Deze moet binnen 6 uur gebruikt worden

Vervoeren vaccins

Transport
ASTRAZENECA
<2°C2-8°C8-30°C
pictogram autopictogram fietsenpictogram lopen
Auto, fiets of lopend
(buiten of binnen locatie)

pictogram vaccinflaconVaccinflacon onaangebroken 
cold chain-incident:
zie NB. 1
Tot de maximale
expiratiedatum
6 uur
pictogram autopictogram fietsenpictogram lopen
Auto, fiets of lopend
(buiten of binnen locatie)

pictogram vaccinflacon aangepriktpictogram vaccin opgetrokkenVaccinflacon 
aangeprikt (vervoeren zonder optreknaald)
of vaccin opgetrokken in spuit
cold chain-incident:
zie NB. 1
Zo kort mogelijk (maximaal 8 uur
na aanprikken eerste flacon (mits continu tussen 2-8°C))
Zo kort mogelijk 
(maximaal 6 uur) NB.

De totale beschikbare tijd na aanprikken van de flacon is 8 uur, waarvan zo nodig maximaal 6 uur op kamertemperatuur.


Transport AstraZeneca-vaccin. 

Informatie over het toedienen van het AstraZeneca-vaccin vindt u in de paragraaf toediening AstraZeneca-vaccin.

Niet-mobiele thuiswonende patiënten van ≥ 60 jaar worden via de huisarts gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin.  

Het AstraZeneca-vaccin mag opgetrokken in de spuit of als aangeprikte flacon vervoerd worden, mits vervoerd onder gecontroleerde temperatuur. Het vaccin moet aantoonbaar niet <  2 ºC of >  30 ºC  zijn geweest. Vervoer het vaccin bij voorkeur in een medische koelbox met temperatuurlogger. Zorg ervoor, indien u deze niet heeft, dat u kunt uitleggen dat de vaccins op de juiste temperatuur vervoerd zijn. Van de betrokken partijen wordt verwacht dat zij professionele afwegingen maken om de kwaliteit en integriteit van de vaccins te borgen. 

U moet aannemelijk kunnen uitleggen dat het vaccin tijdens het vervoer binnen de juiste temperatuurgrenzen is geweest.. Een schriftelijk plan van de uitvoering van vaccinaties aan huis helpt in de verantwoording. Bij een eventuele controle van de IGJ kunt u deze informatie overleggen. 

Een aantal aandachtspunten bij het vervoer:

 • Gebruik een auto met airconditioning.
 • Laat vaccins (al dan niet in de koelbox) niet achter in een geparkeerde auto. Een geparkeerde auto wordt overdag al snel te warm voor het vaccin en ’s nachts bestaat het risico op bevriezing.
 • Houd de tijd buiten de praktijk (gecontroleerde koeling) zo kort mogelijk. (Een reistijd van 15 minuten heeft minder risico op een verhoogde temperatuur dan 4 uur.)
 • Pas uw plan aan bij hogere buitentemperaturen, zoals in de zomer.
 • Als u een koelbox met passieve koeling (door koelelement) gebruikt:
  • Laat koelelementen voldoende tijd op kamertemperatuur acclimatiseren voordat u ze in de koelbox legt. Ze worden dan aan de buitenkant nat door condensatie. Witte rijp aan de buitenkant geeft aan dat het element nog te koud is en niet geplaatst mag worden.
  • Verpak het koelelement in een doek om bevriezing door direct contact tussen vaccin en koelelement te voorkomen.
  • Verpak het vaccin in een plastic (boterham)zakje om te voorkomen dat de vaccinverpakking nat wordt door condens.
 • Leg het vaccin niet in de buurt van een verwarming in de auto of in huis.

De specifieke richtlijnen voor het vervoer per vaccin staan in hoofdstuk 5 van de uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie. Zie ook bijlage 2 van het document Goed Vaccinbeheer: ‘Eisen aan mobiele koeloplossingen’.

Veilig afvoeren vaccins 

Gezien de verhoogde veiligheidsrisico’s rondom COVID-19-vaccins moet het vernietigingsproces op een veilige wijze worden uitgevoerd. De vaccinverpakkingen kunnen voor vervalsingsdoeleinden misbruikt worden als ze in verkeerde handen vallen. De eerste aan huisartsen geleverde AstraZeneca-vaccins zijn over hun houdbaarheidsdatum heen en moeten, indien ongebruikt, veilig afgevoerd worden. 

De overige ongebruikte AstraZeneca-flacons kunt u onder de juiste condities in uw koelkast bewaren.

 • Zoals gebruikelijk in de huisartsenpraktijk worden de af te voeren flacons COVID-19-vaccins (vol dan wel leeg) gedeponeerd in een WIVA-vat voor medisch afval (dit is een UN-3291 gecertificeerde container waarvan de deksel, eenmaal gesloten, niet meer open te maken is).
 • Doosjes, losse batchnummerstickers en eventueel bijsluiters van COVID-19-vaccins horen ook bij het medisch afval. U kunt de integrale verpakkingen en de batchnummerstickers in het WIVA-vat werpen. Als alternatief kunt u deze papieren vernietigen zoals u ook uw vertrouwelijke informatie over patiënten vernietigt. 
 • Plaats het WIVA-vat op een veilige, afsluitbare plaats waartoe onbevoegden geen toegang hebben.
 • Bied het WIVA-vat afgesloten aan bij het vernietigingsbedrijf, de apotheek of de gemeente.

Noteer het aantal flacons met vaccinatievloeistof dat u op deze manier vernietigt en het batchnummer in uw administratie, zodat u altijd kunt aangeven wat er met de ongebruikte flacons gebeurd is. 

De overige ongebruikte AstraZeneca-flacons kunt u onder de juiste condities in uw koelkast bewaren en telefonisch aanmelden bij het Logistiek CoördinatieCentrum (LCC) van het RIVM (088-678 89 00), mits u deze nog niet eerder bij de vaccinmakelaar heeft gemeld.

← Vaccins en bijwerkingen | Uitnodigen en voorlichten→

Naar boven