Declareren (COVID-19-vaccinatie)

Na afloop van al uw vaccinatierondes kunt u, zoals u gewend bent, declareren via de website van de SNPG.

Voor de vergoedingen rondom de boostervaccinatiecampagne en het vrijwillig zelf vaccineren, volgt spoedig meer informatie. 

U kunt voor 3 verschillende vergoedingen uw declaraties indienen:

  1. Aantal uitgevoerde vaccinaties op de praktijk of externe priklocatie (exclusief de vaccinaties gezet door de huisartsenpost en exclusief de vaccinaties van het eigen personeel)
  2. Aantal uitgevoerde thuisvaccinaties bij niet-mobiele patiënten thuis
  3. Vast bedrag per ingeschreven patient voor de werkzaamheden uitgevoerd t.b.v. het selecteren/bestellen/uitnodigen zonder vaccintoediening en werkzaamheden uitgevoerd t.b.v. de stopzetting AstraZeneca

U kunt uw declaraties indienen in de volgende periodes:

  • 15 juli t/m 8 augustus
  • 13 t/m 30 september
  • 13 t/m 28 november

Houdt u voor de laatste declaratie de AGB code’s van de praktijk(en) waarvoor u besteld heeft gereed. Indien het aantal ingeschreven patiënten zoals gemeld bij de AGB code, niet overeenkomt met het werkelijk aantal kunt u contact opnemen met de stichting ION.

Vaccinaties voor kinderen van 12-18 jaar kunt u op dit moment nog niet declareren.

Meer informatie en antwoord op uw vragen over het declaratieproces vindt u op de website van de SNPG.

Registreren | Medische, logistieke en patiënteninformatie

Naar boven