Update 14 januari

Gezondheidsverklaring GGD voor vaccinatie wordt aangepast

De GGD is gestart met het vaccineren van zorgmedewerkers in verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en WMO. Deze zorgmedewerkers ontvangen bij hun afspraakbevestiging een gezondheidsverklaring om in te vullen. Beantwoorden zij een van de vragen op deze vragenlijst met ‘ja’, dan worden zij verwezen naar hun huisarts om te checken of zij gevaccineerd kunnen worden. Huisartsen krijgen veel vragen naar aanleiding van de gezondheidsverklaring. Daarom richt de GGD op advies van de LHV een callcenter in, voor de eerste opvang van vragen van zorgmedewerkers over hun indicatie voor vaccinatie. Zodra het telefoonnummer van dit callcenter bekend is, maakt de LHV dat bekend.

Verder is het volgende afgesproken met de GGD:

 • GGD, NHG, LHV, en RIVM hebben de vragenlijst aangepast, zodat deze minder vragen oproept van invullers.
 • U kunt de contra-indicaties vinden in de uitvoeringsrichtlijn. Verreweg het merendeel van de personen zal gevaccineerd kunnen worden.

Het advies aan huisartsen is om geen schriftelijke verklaring af te geven of een patiënt gevaccineerd kan worden. Patiënten kunnen op basis van overleg met hun (huis)arts zelf hun vaccinatieafspraak annuleren; daarbij heeft de GGD geen verklaring nodig.

Update 7 januari 2021

13 januari COVID-webinar: COVID-19-vaccin

Op woensdag 13 januari 2021 om 20:00 organiseert MedischeScholing.nl samen met NHG, LHV, het ministerie van VWS en het RIVM een live webinar voor alle zorgprofessionals. Schrijf u gratis in om u zo goed mogelijk inhoudelijk te laten informeren over de COVID-19-vaccins. Er is mogelijkheid tot accreditatie. U kunt vooraf al vragen stellen en reageren op vragen die reeds door collega’s gesteld zijn op het forum. De meest gestelde vragen worden zo veel mogelijk beantwoord tijdens de live-uitzending. Het webinar wordt live vanuit Hilversum uitgezonden en richt zich volledig op zorgprofessionals.

Inschrijven kan hier: medischescholing.nl/vaccin-covid-19

Sprekers

Aan tafel zitten de landelijk woordvoerder van het RIVM Hans van Vliet (programmamanager COVID-19-vaccinatie), Cécile van Els (hoogleraar Vaccinologie, immunoloog, RIVM), Karin van Haaren (huisarts, NHG, auteur Praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie). Patrick Bindels, hoogleraar huisartsgeneeskunde ErasmusMC, zit het webinar voor. Tijdens het webinar ontvangt u direct toepasbare informatie voor in de praktijk. Dit eerste webinar richt zich op de vaccins zelf en niet op de distributie ervan.

Enkele binnengekomen vragen die worden behandeld:

 • Welke vaccins zijn door het RIVM en VWS ingekocht en wat is het verschil in werkingsmechanisme per type?
 • Maakt het nog uit welk vaccin met welk werkingsmechanisme het beste gegeven kan worden per risicogroep?
 • Moet een gevaccineerde collega met klachten nog getest worden nadien?
 • Wat is de verwachte effectiviteit van de vaccins?
 • Wat is de besmettingsgraad na de eerste en tweede dosis van de vaccins?
 • Welke dekkingsgraad hebben we nodig voor een voldoende groepsimmuniteit?
 • Mag een gevaccineerde collega met verkoudheidsklachten gewoon werken?
 • Is er al meer bekend of de vaccins ook werken tegen gemuteerde COVID-19-varianten?
 • Zijn er platforms of websites met betrouwbare informatie waar ik patiënten en/of bekenden als zorgprofessional naar kan verwijzen?
 • Hoe zit het met de vaccins en zwangerschap?

Praktische informatie

 • Wanneer: woensdag 13 januari om 20:00 uur
 • Duur: 1 uur
 • Accreditatie: 1 punt ABAN, KABIZ, NAPA, NVvPO, V&VN VS. Aan het einde van ieder webinar moeten inhoudelijke vragen beantwoord worden. De accreditatievragen sluiten op 31 januari om 18.00 uur. De accreditatiepunten worden in de maand februari verwerkt.
 • Accreditatie buiten de genoemde beroepsgroepen: certificaat van deelname online te downloaden nadat de vragen zijn ingevuld.
 • Inschrijven: via medischescholing.nl

Kijk live mee of later terug on demand

Het webinar is onderdeel van een reeks die op initiatief van MedischeScholing.nl, de LHV en het NHG is ontwikkeld. Vanwege de grote behoefte aan actuele informatie over COVID-19 bij huisartsen is, in samenwerking met InEen, Huisarts van de Toekomst en VPH, besloten om de webinarreeks voorlopig voort te zetten.

Alle webinars zijn gratis en geaccrediteerd voor alle artsen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, praktijkondersteuners, doktersassistenten en praktijkmanagers. De webinars zijn live te volgen, maar ook terug te kijken waar en wanneer het u uitkomt via corona.medischescholing.nl.

Met behulp van uw BIG-nummer of kwaliteitsregistratienummer registreert u zich op corona.medischescholing.nl. Geen registratie maar wel zorgverlener? Stuur een mail voor deelname naar coronawebinar@lhv.nl onder vermelding van uw functie en registratienummer.

Vragensysteem

Om zo goed mogelijk te monitoren wat er speelt in de praktijk tijdens de coronacrisis, wordt er gewerkt met een vragensysteem. Dit is niet alleen voor het webinar, maar ook voor de beleidsmakers noodzakelijk om snel in te kunnen spelen op de vragen vanuit het werkveld.

Werkwijze vragensysteem

 1. Log in op corona.medischescholing.nl
 2. Klik op ‘Aanmelden’ bij het webinar van 13 januari.
 3. Klik op ‘Stel hier uw vragen’. Kijk na het stellen van uw vragen naar de lijst met vragen die reeds gesteld zijn.
 4. Klik op het ‘duimpje’ omhoog om een vraag van een collega te ‘liken’.
 5. Vragen met de meeste likes van collega’s krijgen de meeste zwaarte en worden meegenomen naar het eerstvolgende webinar.

Update 22 december

COVID-19-vaccinatie

Al enige tijd werken NHG, LHV, RIVM, DVP en SNPG in overleg met het ministerie van VWS aan het mogelijk maken van de COVID-19-vaccinatie. Nog niet alles is duidelijk, maar we zijn samen met de LHV volop bezig met allerlei zaken die u straks nodig heeft om dit in goede banen te leiden. In het nieuwsbericht COVID-19-vaccinatie informeren wij u daarom over wat u van ons kunt verwachten om u zo goed mogelijk voor te bereiden op wat er komen gaat. 

Informatiekaart ‘Zorg nodig in coronatijd?’

Ook in coronatijd is het van belang dat mensen met gezondheidsklachten contact blijven opnemen met de huisarts of andere vaste zorgverlener. Met deze boodschap publiceerde het ministerie van VWS de informatiekaart ‘Zorg nodig in coronatijd?’.
Op deze kaart, die ook gedrukt kan worden als poster of visitekaartje, wordt geschetst wat een patiënt kan doen als hij klachten heeft, als hij een afspraak of verwijzing heeft of als zijn zorg is uitgesteld.

Update 4 december

Testen in de quarantaineperiode bij zorgmedewerkers

Per 1 december heeft het RIVM het testbeleid tijdens de quarantaine aangepast: 5 dagen na de laatste blootstelling wordt een PCR-test aangeboden, ook als mensen (nog) geen klachten hebben. Het doel van het aangepaste testbeleid is om presymptomatische infecties vroeg te detecteren en om de quarantaineperiode te verkorten bij een negatieve uitslag.
Zorgmedewerkers die in quarantaine zijn, krijgen – net als andere Nederlanders die in quarantaine zijn – op (of na) de 5e dag na het laatste risicocontact een PCR-test aangeboden. Bij een negatieve uitslag is er een gedifferentieerd beleid, onder meer afhankelijk van de reden voor de quarantaine en de patiëntengroep waarmee de zorgmedewerker werkt. In de herziene bijlage bij de LCI richtlijn COVID-19 Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis is een schema opgenomen om dit te verduidelijken.

Inzet van zorgmedewerkers (zonder klachten) met een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid is aangepast

Als een zorgmedewerker huisgenoot is van iemand van 6 jaar of jonger met klachten die passen bij COVID-19 en koorts en/of benauwdheid, dan hoeft de zorgmedewerker niet meer thuis te blijven. Lees meer hierover in de herziene bijlage bij de LCI richtlijn COVID-19 Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis.

Update 25 november

Nieuwe ICPC code R83.03 Sars-CoV-2 (COVID-19)

Recent heeft het NHG een nieuwe versie van de ICPC-1 uitgebracht. Hierin is een nieuwe rubriek – R83.03, Sars-CoV-2 (COVID-19) – opgenomen voor patiënten met bewezen COVID-19. Lees hier meer over op ICPC | NHG.

Ook de thesaurus bestanden zijn aangepast. Hierdoor krijgt u bij verschillende zoekwoorden de relevante ICPC-rubrieken te zien, passend bij de registratieadviezen. De aangepaste registratieadviezen kunt u lezen in ‘Registratie in het EPD (ICPC)’.

Tenslotte is er een nieuwe versie van de NHG Tabel ICPC met attentiewaarde gepubliceerd. Bij patiënten waarbij R83.03 wordt geregistreerd, wordt automatisch een attentievlag (probleemstatus) toegevoegd.

Update 17 november

Reanimatie tijdens de COVID-19 pandemie

De reanimatieadviezen tijdens de COVID-19 pandemie zijn aangepast zodat ze in lijn zijn met die van de Nederlandse Reanimatieraad.

Sinds 19 oktober wordt geadviseerd om alle slachtoffers > 12 jaar met een circulatiestilstand bij een reanimatie te beschouwen als ‘Veronderstelde of bewezen COVID-19’, gezien de hoge prevalentie van COVID-19.

Dit betekent concreet voor de basale reanimatie:

Indien PBM beschikbaar:

 • Draag PBM: FFP-2 masker, spat- of veiligheidsbril, handschoenen, wegwerpoverall/jas met lange mouwen of wasbare jas met lange mouwen.
 • Trek na reanimatie PBM uit, pas handhygiëne toe en overweeg schone kleding aan te trekken.
 • Verschoon eigen kleding na reanimatie indien PBM beschadigd is.

Uitvoering reanimatie:

 • Start met ononderbroken thoraxcompressies en gebruik de AED.
 • Geef GEEN mond-op-mond/maskerbeademing.

Uitvoering reanimatie, indien er geen PBM beschikbaar zijn:

 • Bedek, indien niet alle hulpverleners PBM dragen, de mond en neus van de patiënt met een stoffendoek/kledingstuk/mondkapje
 • Start met ononderbroken thoraxcompressies en gebruik de AED.
 • Geef GEEN mond-op-mond/maskerbeademing.

Als de prevalentie in de toekomst (regionaal) afneemt, zal de huisarts steeds opnieuw een afweging moeten maken tussen maximale zorg voor de patiënt enerzijds en veiligheid voor de huisarts anderzijds. Zie hiervoor ook het document ‘Reanimatie tijdens de COVID-19 pandemie’.

Update 3 november

Vitamine D en COVID-19

De afgelopen tijd is er in de media veel aandacht geweest voor een mogelijke relatie tussen vitamine D en COVID-19. Het NHG krijgt hier vragen over en u wellicht ook in de spreekkamer. Het advies van het NHG is overgenomen van de SWAB: “Op dit moment zijn er onvoldoende data om het gebruik van vitamine D aan- of af te raden in de behandeling of preventie van patiënten met COVID-19.”

Het NHG adviseert u om wel aandacht te hebben voor de ‘reguliere’ vitamine D-adviezen. In de LESA Laboratoriumdiagnostiek Vitamine D-deficiëntie vindt u bij welke personen de vitamine D-suppletie, ongeacht de vitamine D-spiegel, wordt aanbevolen. 

U kunt patiënten verwijzen naar de Thuisarts.nl-tekst ‘Ik heb misschien extra vitamine D nodig’.

Organisatie van zorg aan niet-coronapatiënten

Adviezen voor de organisatie van de zorg aan niet-coronapatiënten zijn aangepast aan de huidige fase van de pandemie. Lees meer hierover in ‘Zorg aan niet-coronapatiënten’.

Update 30 oktober

Reanimatie tijdens de COVID-19 pandemie

Het document reanimatie tijdens de COVID-19 pandemie is op 29-10 aangepast. De mogelijkheid van beademen met een ballon is geschrapt, in afstemming met de Reanimatieraad en de kaderhuisartsen spoedzorg. Reden is dat de meeste huisartsen niet bekwaam zijn om ballonbeademing goed toe te passen.

Update 28 oktober

Medewerkers van de huisartsenpraktijk met klachten na een negatieve antigeensneltest

De inzet van medewerkers van de huisartsenpraktijk met klachten na een negatieve antigeensneltest is in afstemming met het RIVM aangepast:

Medewerkers van de huisartsenpraktijk met milde klachten (zonder koorts/benauwdheid/hoesten) en een negatieve antigeensneltest, die in afwachting zijn van de uitslag van de PCR-test, mogen in uitzonderingssituaties, waarbij de continuïteit van zorg in het geding komt door dreigende personele krapte aan het werk. Voorwaarde hierbij is dat zij altijd een chirurgisch mondneusmasker IIR dragen en bij persoonlijke verzorging en lichamelijk onderzoek ook handschoenen dragen. Lees meer over antigeen(snel)testen in het document ‘Antigeen(snel)testen COVID-19’ en op ‘Inzet en testbeleid zorgmedewerkers’.

Diabeteszorg tijdens COVID-19 pandemie

Door de COVID-19 pandemie is het lastiger om de diabeteszorg in de huisartspraktijk goed vorm te geven. Om mensen met diabetes toch goed in beeld te houden en de noodzakelijke zorg te bieden, heeft DiHAG-Langerhans hierover het hulpdocument ‘Diabeteszorg tijdens COVID-19 pandemie’ gemaakt.

Naar boven