Webinar NIV: patiëntreis in COVID-tijden

Op donderdag 11 maart (19.30 uur) organiseert de NIV, samen met de NVIAG, de Kerngroep Ouderengeneeskunde, NVII en de sectie IC een webinar: ‘Een patiëntenreis in COVID-tijden’. In dit Webinar wordt u aan de hand van een patiëntencasus meegenomen in de verschillende fasen tussen opname en ontslag en krijgen Nederlandse studies naar Covid-19 de aandacht. Accreditatie is aangevraagd voor de NIV, NVA, … Lees meer

Antigeensneltesten in de huisartsenpraktijk

De informatie over antigeensneltesten is herzien. Een korte samenvatting over de inzet van antigeensneltesten in de huisartsenpraktijk: Om de diagnose COVID-19 te stellen bij patiënten met klachten in de huisartsenpraktijk heeft de PCR-test de voorkeur boven de antigeensneltest.  Indien een snelle diagnose gewenst is, bijvoorbeeld voor het verdere medische beleid of voor de organisatie van … Lees meer

Persoonlijke hygiëne

Adequate basis-hygiënische maatregelen blijven onverminderd van belang en dragen bij aan infectiepreventie. Onderdeel hiervan is adequate persoonlijke hygiëne. Het beschermt de hulpverlener en de patiënt tegen de overdracht van micro-organismen. Handhygiëne is een belangrijk onderdeel van persoonlijke hygiëne. Hieronder worden een aantal aanbevelingen uit de NHG-Richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk ten aanzien van … Lees meer

Ivermectine

Het NHG heeft een advies opgesteld over ivermectine bij COVID-19 patiënten in de huisartsenpraktijk: Het off label voorschrijven van ivermectine buiten onderzoeksverband wordt afgeraden bij COVID-19 patiënten in de huisartsenpraktijk; er is geen bewijs dat dit een gunstig effect heeft op het aantal ziekenhuisopnamen of overlijden als gevolg van COVID-19. Ook is de dosering en … Lees meer

PBM bij kinderen

In lijn met het beleid van het RIVM zijn ook de adviezen ten aanzien van het scheiden van patiëntenstromen en PBM bij kinderen aangepast: Kinderen tot 4 jaar kunnen zonder PBM gezien worden als er geen redenen zijn voor thuisquarantaine én zij geen klachten hebben passend bij COVID-19 of alleen verkoudheidsklachten hebben (zonder hoesten en/of … Lees meer

Huisartsen krijgen AstraZeneca-vaccins geleverd voor doelgroep onder de 65 jaar

Het ministerie van VWS heeft vandaag vastgesteld dat huisartsenpraktijken vanaf in februari vaccins van AstraZeneca geleverd gaan krijgen. Deze eerste leveringen zijn onder andere bedoeld om patiënten onder de 65 jaar te vaccineren. Vanwege de geleidelijke binnenkomst van het vaccin, wordt er de komende weken gefaseerd uitgeleverd door het RIVM.

Naar boven