COVID-webinar 26 januari

Op woensdag 26 januari om 20:00 faciliteren NHG, LHV en RIVM in samenwerking met MedischeScholing.nl weer een gratis, geaccrediteerd COVID-webinar. Thema’s die op de agenda staan zijn de omikronvariant, anti-virale medicatie en thuisbehandeling. COVID-19 omikronvariant  Wat kunnen we van de omikronvariant verwachten? De virologie, epidemiologie, symptomatologie, behandeling en eventuele orgaan- en lange termijnschade wordt aan … Lees meer

Scheiden patiëntenstromen

Door de huidige ontwikkelingen van de coronapandemie en de komst van een nieuwe virusvariant (omikron), hebben we de adviezen rondom de basismaatregelen opnieuw op een rijtje gezet en het scheiden van patiëntenstromen nogmaals aangepast. De basismaatregelen zijn en blijven het meest belangrijk om de kans op transmissie van SARS-CoV-2 in de huisartsenpraktijk zo klein mogelijk … Lees meer

Alle medische-wetenschappelijke COVID-19 informatie bij elkaar

Artsenfederatie KNMG heeft een nieuw COVID-19 platform gelanceerd, met alle wetenschappelijke informatie over corona van en voor artsen bij elkaar. In nauwe samenwerking met de betrokken medische-wetenschappelijke verenigingen bundelt het nieuwe platform de actuele informatie over corona op een eenvoudig doorzoekbare manier. Het COVID-19 platform helpt artsen alle actuele en relevante medische informatie eenvoudig te … Lees meer

Plaatsbepaling orale antivirale middelen COVID-19 in de huisartsenzorg

De vierde golf van coronabesmettingen heeft de druk in de zorg weer enorm doen toenemen. Ook de huisartsenzorg staat sterk onder druk. Met grote belangstelling wordt daarom gekeken naar de komst van verschillende antivirale middelen die de ziektelast van COVID-19 kunnen verminderen. Er leven echter nog veel vragen over de inzet van antivirale middelen binnen … Lees meer

Zelftesten bij klachten

Per 3 december is het landelijk beleid rondom zelftesten voor COVID-19 aangepast door het RIVM. In bijgevoegd document “Zelftest bij klachten” (pdf) beschrijft het NHG wat dit concreet betekent t.a.v. adviezen voor de huisartsenpraktijk en huisartsenpost.

Werkinstructie boostervaccinaties

Vandaag heeft de SNPG een alert verstuurd over de rol van huisartsen in de boostercampagne. In deze alert staat een uitgebreide toelichting voor: het selecteren en uitnodigen van patiënten met het syndroom van Down het selecteren en bij de GGD aanmelden van niet mobiele thuiswonende patiënten het op vrijwillige basis vaccineren van niet mobiele thuiswonende … Lees meer

Inzet en testbeleid zorgmedewerkers

Het NHG adviseert om voor zorgmedewerkers, inclusief huisartsen, in de huisartsenpraktijk aan te sluiten bij de adviezen in de LCI-bijlage ‘Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis‘. Op hoofdpunten betekent dit voor alle zorgmedewerkers in de huisartsenpraktijk: Zorgmedewerker met klachten passend bij COVID-19 Een zorgmedewerker met klachten laat zich (ongeacht de immuunstatus) testen d.m.v. een PCR-test … Lees meer

Boostervaccinatie huisartsen en medewerkers huisartsenpraktijk en huisartsenpost

Vanaf 6 december krijgen alle huisartsen en hun medewerkers en het personeel van de huisartsenposten de gelegenheid om een derde (booster)vaccinatie te krijgen. Zoals het er nu naar uit ziet zijn er ongeveer 30 ziekenhuizen die dit aanbieden. Alle huisartspraktijken en huisartsenposten krijgen op korte termijn van SNPG een bericht met details over het verdere … Lees meer

Update 17 november 2021

Boostervaccinatie na recente covid-infectie Met de oplopende besmettingen is het een relevante vraag: kun je een boostervaccinatie krijgen als je recent corona hebt gehad? Het LCI-RIVM heeft de COVID-19-vaccinatie-richtlijn daarop aangepast. Als u ná volledige vaccinatie nog een covid-infectie heeft doorgemaakt, dan is het RIVM-advies dat u wacht tot minstens 6 maanden nadat u positief … Lees meer