Adviezen ‘Reanimatie tijdens de COVID-19-pandemie’ komen te vervallen

Recent heeft de Nederlandse Reanimatie Raad besloten dat, nu een groot deel van de Nederlandse bevolking is gevaccineerd en de verspreiding van het coronavirus beperkt is, het verantwoord is de reanimatiezorg weer terug te brengen naar de normale situatie. Het NHG volgt dit advies waardoor het ‘NHG-advies Reanimatie tijdens de COVID-19-pandemie’ komt te vervallen. Reanimatie kan weer plaatsvinden volgens de normale richtlijnen, inclusief beademen.  

1,5 meter afstand en patiëntenstromen

Op 25 september worden versoepelingen doorgevoerd in de landelijke coronamaatregelen en vervalt onder andere het landelijke advies om 1,5 meter afstand te houden. Het te volgen beleid in zorginstellingen is aan zorginstellingen zelf. Het NHG adviseert om in de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost voorlopig de 1,5 meter afstand te behouden. Het beleid ten aanzien van … Lees meer

Communicatie over inhaalzorg en wachttijden

Sinds de coronapandemie is er veel zorg voor niet-COVID-19-patiënten afgezegd of uitgesteld in de medisch specialistische zorg. Ziekenhuizen en klinieken hebben in overleg met zorgverzekeraars plannen gemaakt om na de zomer te starten met het verlenen van inhaalzorg. Het ministerie van VWS heeft samen met o.a. de Nederlandse Zorgautoriteit en de LHV de ‘Handreiking communicatie Wanneer ben ik aan … Lees meer

Update Praktijkhandleiding COVID-19 vaccinatie

Op dit moment is er geen mogelijkheid voor een 3e COVID-19-vaccinatie in Nederland Melden overgebleven AstraZeneca-vaccin flacons Bijwerkingen: Guillan-Barré syndroom na vaccinatie met Janssen- en AstraZeneca-vaccin Ook meldingen Capillary leak syndroom na vaccinatie met Janssen-vaccin Ook meldingen Pericarditis en Myocarditis na vaccinatie met Moderna-vaccin Raadpleeg de Praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie

Inzet zorgmedewerkers in de huisartsenpraktijk

Recent is de LCI-bijlage Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis herzien. In lijn met deze bijlage zijn de adviezen ten aanzien van de inzet en het testbeleid van zorgmedewerkers in de huisartsenpraktijk aangepast. Zie voor meer informatie Inzet en testbeleid zorgmedewerkers in het NHG-dossier Coronavirus.

Preventief gebruik van mondneusmaskers

Preventief mondneusmaskergebruik door patiënten Op 28 juni en 1 juli berichtten we u dat het preventief gebruik van mondneusmaskers door patiënten in de huisartsenpraktijk het landelijk beleid kan volgen. Het uiteindelijke beleid ten aanzien van het preventief mondneusmaskergebruik voor patiënten is aan de instelling zelf.   De prevalentie van SARS-CoV-2-infecties is aan verandering onderhevig en … Lees meer

Update Praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie

tijd tussen verschillende soorten vaccinaties van 7 naar 14 dagen aanmaken vaccinatiebewijs door de huisarts in bijzondere gevallen mogelijkheid 2e Pfizer vaccin na AZ bij de GGD Uitnodigen niet mobiele patiënten die nog niet gevaccineerd zijn via thuisvaccinatie.nl Bekijk de Praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie

Naar boven