Nieuw op 22 april

Het registratieadvies ten aanzien van COVID-19 is verhelderd. De aangepaste versie kunt u lezen in ‘Geen ICPC-code voor het coronavirus’.

Nieuw op 17 april

Geleidelijk hervatten van zorg aan niet-coronapatiëntenDoor de pandemie van het nieuwe coronavirus is de organisatie van zorg in de huisartsenpraktijken aangepast om de zorg voor (mogelijke) COVID-19 patiënten in te richten en is daarnaast alleen nog ruimte voor het verlenen van acute en niet-uitstelbare zorg. Daardoor is de overige zorg voor patiënten uitgesteld. Nu de … Lees meer

Nieuw op 15 april

Stress is bijna onvermijdelijk tijdens de huidige coronacrisis. Dit geldt voor patiënten, maar ook voor zorgverleners. Op de pagina psychosociale zorg in het dossier Coronavirus vindt u informatie die u kan helpen bij de psychosociale zorg in de huisartsenpraktijk gedurende de coronacrisis, zowel voor patiënten als voor u en uw team.

Nieuw op 14 april

Huisartsen lanceren landelijk meldingssysteem voor niet-geteste COVID-19-sterfgevallen. Alle vakgroepen Huisartsgeneeskunde van de Nederlandse universiteiten gaan in één groot project in kaart brengen wat de landelijke aantallen COVID-19-patiënten zijn die intensieve en palliatieve zorg van huisartsen buiten het ziekenhuis ontvangen.

Nieuw op 10 april

Het NHG heeft een medicatiebewakingsadvies geformuleerd voor in de huisartspraktijk dat betrekking heeft op patiënten die (hydroxy)chloroquine voorgeschreven hebben gekregen in het ziekenhuis. Dit in verband met mogelijke interacties. Verder hebben het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBis) en de Clozapinepluswerkgroep specifieke controle adviezen opgesteld voor alle patiënten die lithium of clozapine gebruiken. Zie: Aandachtspunten bij medicatie … Lees meer

Nieuw op 9 april

WONCA organiseert een serie webinars over COVID-19. Het eerste webinar vindt plaats op 12 april 2020 om 15:00 uur. Meer informatie. Vanwege de coronacrisis heeft de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) een regeling getroffen voor herregistratie. Alle specialisten en profielartsen behouden dit jaar hun registratie in de registers van de (RGS) zodat artsen inzetbaar blijven. Daarnaast … Lees meer

Nieuw op 7 april

Naast alle zorg voor patiënten met een (mogelijke) COVID-19-besmetting, zijn er ook nog veel patiënten met andere klachten die aandacht vragen van de huisarts en het team in de huisartsenpraktijk. Sommige van die klachten kunnen niet (langer) worden uitgesteld. Hoe kunt u op een goede en veilige manier de zorg voor deze patiënten organiseren? LHV … Lees meer

Nieuw op 6 april

De COVID-19 pandemie vraagt veel van alle artsen. De visualisatie ‘Zorg voor de huisarts’ kan u mogelijk ondersteunen. Daarnaast bieden coaches voor medici kosteloos een luisterend oor. Er is discussie over de kwaliteit en behoefte aan duidelijkheid over het inzetten van ademhalingsmaskers van diverse herkomst. Bepaalde ademhalingsmaskers die buiten de EU (o.a. China en de … Lees meer

Nieuw op 3 april

Er zijn verschillende digitale corona-checks of vragentests beschikbaar, waarmee mensen adviezen krijgen ten aanzien van COVID-19. Het NHG is niet betrokken bij de totstandkoming van deze vragentests en kan alleen iets zeggen over de algemene voorwaarden ervan. Het NHG lanceert op 9 april een coronatest op Thuisarts.nl. Update: de corona-vragentest is nu beschikbaar.

Nieuw op 2 april

Sneltesten COVID-19Het NHG krijgt veel vragen over mailings aan huisartsen, waarin COVID-19 sneltesten worden aangeboden. In deze berichten wordt vermeld dat men hiermee ziekte en/of immuniteit aan kan tonen. Het gebruik van deze sneltesten kunnen wij op dit moment nadrukkelijk niet aanbevelen.Sneltesten moeten aan hoge eisen voldoen om een betrouwbaar antwoord te geven. Bovendien wordt de betrouwbaarheid mede … Lees meer

Naar boven