Advies ten aanzien van spirometrie in de eerste lijn aangepast

In verband met de afname van het aantal COVID-19 besmettingen in Nederland is het advies ten aanzien van spirometrie in de eerste lijn per direct aangepast: spirometrie kan voorzichtig weer opgestart worden. Dit advies is tot stand gekomen op initiatief van de NHG-Expertgroep CAHAG in overleg met het NHG. Meer informatie leest u op ‘Spirometrie … Lees meer

Advies Gezondheidsraad over vaccinatie kwetsbare kinderen

De Gezondheidsraad heeft vanmiddag een advies uitgebracht over vaccinatie van kinderen van 12 tot en met 17 jaar. De raad oordeelt dat voor kinderen met bepaalde medische aandoeningen vaccinatie wenselijk is, plus om vaccinatie aan te bieden aan huisgenoten vanaf 12 jaar van kinderen uit een risicogroep die zelf niet gevaccineerd kunnen worden. Het ministerie van VWS … Lees meer

Gescheiden patiëntenstromen

Er zijn veel vragen over de basisregels (onder andere het houden van anderhalve meter afstand, handhygiëne) en aanverwante kwesties, zoals gescheiden patiëntenstromen. NHG, LHV en RIVM hebben hierover geregeld overleg. Vooralsnog blijven de adviezen en richtlijnen ongewijzigd. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, publiceren we hierover op onze website en in de nieuwsberichten.

Stand van zaken bevolkingsonderzoeken en COVID-19

Om ruimte te maken voor COVID-19 gerelateerde zorg hebben de bevolkingsonderzoeken naar kanker in het voorjaar van 2020 tijdelijk stilgelegen. Achter de schermen is er hard gewerkt aan het weer opstarten van de screeningen. Inmiddels zijn we meer dan een jaar verder en zijn de opgelopen achterstanden deels weggewerkt. Wat is per bevolkingsonderzoek de huidige stand van zaken?  Inzet zelfafnameset voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker  In totaal heeft het … Lees meer

Update Praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie – Versie 9.0

Inzet Janssen in de vaccinatiestrategie aangepast 60-64 jarigen mogen naar GGD voor mRNA Huidig beleid blijft homoloog vaccineren 1 vaccinatie naar ooit bewezen doorgemaakte COVID-19 infectie Route Immobiele thuiswonende patienten onder de 60 jaar bij thuisvaccinatie.nl vervalt

Registratie geen 2e vaccinatie

Ook wie langer dan een half jaar geleden corona heeft gehad, heeft maar één vaccin nodig om beschermd te zijn tegen corona. Dat is vandaag bekend gemaakt. Aan een adequate registratie in het HIS wordt nog gewerkt.

Aanpassing interval tussen eerste en tweede vaccinatie van Astra Zeneca

Op 26 april 2021 heeft minister de Jonge een advies aan de gezondheidsraad gevraagd over de inzet en het interval tussen de eerste en tweede prik van Astra Zeneca in Nederland. Op 20 mei heeft de gezondheidsraad hierop gereageerd en adviseert een interval tussen de 4 en 12 weken, zoals in de product handleiding staat beschreven. Bekijk het hoofdstuk Vaccins voor … Lees meer

Aanpassing advies AstraZeneca

Op 20 mei heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht met betrekking tot het interval tussen de eerste en tweede vaccinatie van AstraZeneca. Het NHG werkt momenteel op basis van dit advies aan een aanpassing van de Praktijkhandleiding om u te ondersteunen in het gesprek met uw patiënt en bij uw eigen planning van de vaccinaties. … Lees meer

Naar boven