Werkinstructie boostervaccinaties

Vandaag heeft de SNPG een alert verstuurd over de rol van huisartsen in de boostercampagne. In deze alert staat een uitgebreide toelichting voor: het selecteren en uitnodigen van patiënten met het syndroom van Down het selecteren en bij de GGD aanmelden van niet mobiele thuiswonende patiënten het op vrijwillige basis vaccineren van niet mobiele thuiswonende … Lees meer

Inzet en testbeleid zorgmedewerkers

Het NHG adviseert om voor zorgmedewerkers, inclusief huisartsen, in de huisartsenpraktijk aan te sluiten bij de adviezen in de LCI-bijlage ‘Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis‘. Op hoofdpunten betekent dit voor alle zorgmedewerkers in de huisartsenpraktijk: Zorgmedewerker met klachten passend bij COVID-19 Een zorgmedewerker met klachten laat zich (ongeacht de immuunstatus) testen d.m.v. een PCR-test … Lees meer

Boostervaccinatie huisartsen en medewerkers huisartsenpraktijk en huisartsenpost

Vanaf 6 december krijgen alle huisartsen en hun medewerkers en het personeel van de huisartsenposten de gelegenheid om een derde (booster)vaccinatie te krijgen. Zoals het er nu naar uit ziet zijn er ongeveer 30 ziekenhuizen die dit aanbieden. Alle huisartspraktijken en huisartsenposten krijgen op korte termijn van SNPG een bericht met details over het verdere … Lees meer

Update 17 november 2021

Boostervaccinatie na recente covid-infectie Met de oplopende besmettingen is het een relevante vraag: kun je een boostervaccinatie krijgen als je recent corona hebt gehad? Het LCI-RIVM heeft de COVID-19-vaccinatie-richtlijn daarop aangepast. Als u ná volledige vaccinatie nog een covid-infectie heeft doorgemaakt, dan is het RIVM-advies dat u wacht tot minstens 6 maanden nadat u positief … Lees meer

Basismaatregelen en PBM voor patiënten en zorgverleners

Per 6 november is het landelijk beleid om weer een mondneusmasker te dragen in publieke binnenruimtes. Gezien de oplopende incidentiecijfers van COVID-19 en de nieuwe landelijke maatregelen, zetten we hieronder de adviezen voor de huisartsenpraktijk en huisartsenpost op een rijtje. Meer leest u op nhg.org.

Actualisatie ivermectine in NHG-Standaard COVID-19: aanbeveling ongewijzigd

Naar aanleiding van recent gepubliceerd onderzoek is de informatie over ivermectine in de NHG-Standaard COVID-19 geactualiseerd. Vanwege de onzekerheid over het effect van ivermectine op de duur van de klachten (kwaliteit van bewijs: zeer laag) en de lage kwaliteit van bewijs voor het effect van ivermectine op het voorkomen van ziekenhuisopname blijft de aanbeveling over … Lees meer

Beperkt effect van inhalatie met corticosteroïden bij COVID-19

Het NHG adviseert huisartsen op grond van recent onderzoek om bij COVID-19-patiënten inhalatiecorticosteroïden (ICS) te overwegen. Dit geldt voor patiënten met een hoog risico op een gecompliceerd beloop die korter dan 14 dagen klachten hebben. Er zijn aanwijzingen dat deze patiënten door inhalatie met corticosteroïden korter klachten ervaren. Deze aanbeveling sluit aan bij de eerder … Lees meer

Reuk/smaakverlies na COVID-19

Veel patiënten die COVID-19 doormaakten houden langer dan vier weken last van verlies van reuk en smaak. Bij een persisterende reuk/smaakstoornis kunt u de patiënt wijzen op de mogelijkheid van zelfbehandeling. Zie bijvoorbeeld https://reuksmaakstoornis.nl/reuktraining-nl/.

Verlenging regeling paramedische herstelzorg

De regeling voor paramedische herstelzorg voor patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt, is met een jaar verlengd (tot 1 augustus 2022). De overheid geeft aan dat daardoor ook patiënten die in de tweede en derde golf COVID-19 hebben doorgemaakt en ten gevolge daarvan persisterend klachten ervaren, paramedische herstelzorg onder voorwaarden vergoed kunnen krijgen.  Zorginstituut Nederland > Paramedische … Lees meer

Naar boven