Nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid®) beschikbaar om voor te schrijven

Het nieuwe orale antivirale middel nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid®) voor de behandeling van COVID-19 is beschikbaar in Nederland. In oktober lieten we u weten dat de aanbeveling over het middel al gepubliceerd was. Recent publiceerden wij de aanbeveling over nirmatrelvir/ritonavir voor de behandeling van COVID-19, maar het middel was toen nog niet beschikbaar. Zie ons nieuwsbericht van 20 oktober 2022. … Lees meer

Herhaald advies (basis)maatregelen i.v.m. COVID-19

Gezien de huidige prevalentie van COVID-19 in Nederland, blijven infectiepreventieve maatregelen in de huisartsenpraktijk onverminderd van belang. Hoewel de ernst van ziekte bij de meeste mensen meevalt, neemt de druk op de zorg toe, o.a. door uitval van zorgmedewerkers. Om dit zoveel mogelijk te beperken benadrukken we in dit nieuwsbericht opnieuw de belangrijkste adviezen omtrent … Lees meer

Patiëntenstromen en persoonlijke beschermingsmiddelen

Het scheiden van patiëntenstromen in de huisartsenpraktijk en -post heeft als doel om de kans op transmissie van SARS-CoV-2 te verkleinen, zowel voor zorgmedewerkers als voor patiënten. De infectiedruk van SARS-CoV-2 loopt momenteel terug, het overgrote deel van de bevolking is gevaccineerd en/of heeft COVID-19 doorgemaakt en de zelftest heeft een grote rol gekregen in … Lees meer

Herziening ‘levende’ NHG-Standaard COVID-19

De NHG-Standaard COVID-19 is herzien. Toegevoegd is dat de diagnose COVID-19 ook gesteld kan worden bij klachten passend bij COVID-19 en een positieve antigeensneltest die door de patiënt zelf is afgenomen. Ook de aanbeveling over tromboseprofylaxe is gedeeltelijk herzien. De ontwikkelingen en (wetenschappelijke) inzichten rondom COVID-19 veranderen snel. De NHG-Standaard COVID-19 is een “levende” richtlijn … Lees meer

Novavax-vaccin beschikbaar

Het vaccin (van) Novavax is een eiwitvaccin wat een alternatief kan zijn voor mensen die aarzelen bij een inenting met een mRNA- of vector-vaccin of voor mensen met een relatieve contra-indicatie voor mRNA-vaccins. Mensen die willen kiezen voor het Novavax-vaccin kunnen vanaf vandaag een afspraak maken bij de GGD via het speciale telefoonnummer 0800-0174. Eiwitvaccin … Lees meer

Basismaatregelen en isolatieduur in de huisartsenpraktijk

Vanaf vandaag (18 februari) worden de landelijke maatregelen op veel punten verder versoepeld. Hieronder vallen onder andere bekorting van de verplichte isolatieduur naar 5 dagen in plaats van 7 dagen na vastgestelde SARS-CoV-2 infectie (per vandaag) en het laten vervallen van een deel van de basismaatregelen (per 25 februari). Basismaatregelen  Op dit moment is er nog steeds … Lees meer

Update orale antivirale middelen COVID-19 in de huisartsenzorg

In december hebben we u laten weten hoe het NHG omgaat met de komst van orale antivirale middelen voor COVID-19 (zie nieuwsbericht geplaatst op 6 december 2021). De eerste onderzoeksgegevens over molnupiravir zijn op 16 december 2021 gepubliceerd (zie nieuwsbericht geplaatst op 23 december 2021). De multidisciplinaire werkgroep COVID-19 is bezig met de plaatsbepaling van … Lees meer

Symptomatologie COVID-19 door omikron en scheiden patiëntenstromen

Klinisch beeld De hoofdsymptomen van COVID-19 met de omikronvariant zijn vergelijkbaar met de bekende eerdere virusvarianten, te weten: luchtwegklachten en koorts. Verlies van reuk/smaak wordt bij een infectie door de omikronvariant minder vaak gerapporteerd dan bij eerdere virusvarianten en keelpijn lijkt juist vaker voor te komen. Naast de hoofdsymptomen wordt er een heel scala aan … Lees meer

Update 21 januari 2022

Inzet en testbeleid zorgmedewerkers De informatie over inzet en testbeleid van zorgmedewerkers is aangepast ten aanzien van het quarantainebeleid voor zorgmedewerkers zonder klachten die huisgenoot of overig nauw contact zijn van een positief geteste persoon en zelf recent een boostervaccinatie gehad hebben of COVID-19 hebben doorgemaakt. De informatie is in lijn met de adviezen in … Lees meer

Naar boven