Update 21 januari 2022

Inzet en testbeleid zorgmedewerkers

De informatie over inzet en testbeleid van zorgmedewerkers is aangepast ten aanzien van het quarantainebeleid voor zorgmedewerkers zonder klachten die huisgenoot of overig nauw contact zijn van een positief geteste persoon en zelf recent een boostervaccinatie gehad hebben of COVID-19 hebben doorgemaakt. De informatie is in lijn met de adviezen in de LCI-bijlage ‘Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis’.

Stroomschema Telefonische scheiding patiëntenstromen

Het stroomschema ‘Telefonische scheiding patiëntenstromen non-COVID-19 en (mogelijk) COVID-19‘  is geactualiseerd naar aanleiding van de aangepaste adviezen van de Rijksoverheid over mondneusmaskers.

Spirometrie

De informatie over spirometrie is geactualiseerd naar aanleiding van de laatste adviezen van de NHG-Expertgroep CAHAG. Het uitgebreide advies van de CAHAG biedt handvatten waarmee de huisartsenpraktijk zelf een afweging kan maken of spirometrie door kan gaan of niet.