Symptomatologie COVID-19 door omikron en scheiden patiëntenstromen

Klinisch beeld

De hoofdsymptomen van COVID-19 met de omikronvariant zijn vergelijkbaar met de bekende eerdere virusvarianten, te weten: luchtwegklachten en koorts. Verlies van reuk/smaak wordt bij een infectie door de omikronvariant minder vaak gerapporteerd dan bij eerdere virusvarianten en keelpijn lijkt juist vaker voor te komen.

Naast de hoofdsymptomen wordt er een heel scala aan minder ziektespecifieke klachten gemeld bij COVID-19, welke ook bij de omikronvariant voorkomen, zoals o.a.: hoofdpijn, malaise, spierpijn, anorexie, gastro-intestinale klachten.

Bij een combinatie van meerdere van deze symptomen óf indien er sprake is van klachten na een risicocontact, dan neemt het vermoeden op COVID-19 toe en wordt diagnostiek hiernaar geadviseerd.

Infectiedruk

Op dit moment (10 februari 2022) is er sprake van een hoge prevalentie van SARS-CoV-2 in de populatie, zeker in bepaalde leeftijdscategorieën. Bij een dergelijk hoge infectiedruk brengt elk fysiek contact een zeker risico met zich mee en dient de zorgverlener consequent de basismaatregelen in acht te nemen. Om de kans op eventuele transmissie kleiner te maken blijft tevens continu preventief maskergebruik geadviseerd voor zowel de patiënt als de zorgverlener. Lees meer.

Scheiden patiëntenstromen

Indien er teveel druk op de zogenaamde luchtwegspreekuren komt te staan, dan zal er een afweging moeten worden gemaakt welke patiënten alsnog op het reguliere spreekuur worden gezien.

Maak een afweging op basis van de ernst en combinatie van klachten. Een negatieve test voorafgaande aan het consult verlaagt de kans op COVID-19.

Patiënten met milde klachten (geen hoesten/dyspneu al dan niet met koorts) kunnen, onder voorwaarden, op het reguliere spreekuur gezien worden, evenals patiënten met een negatieve test voorafgaande aan het consult. Het luchtwegspreekuur kan dan met name gebruikt worden voor beoordeling van patiënten met bevestigde COVID-19 of een klinisch beeld waarbij er een grotere kans is op contaminatie van de omgeving (bijv. met fors hoesten of dyspneu al dan niet met koorts). Lees meer.

Referentie: Coronavirus (COVID-19) Infection Survey, characteristics of people testing positive for COVID-19, UK – Office for National Statistics