Basismaatregelen en isolatieduur in de huisartsenpraktijk

Vanaf vandaag (18 februari) worden de landelijke maatregelen op veel punten verder versoepeld. Hieronder vallen onder andere bekorting van de verplichte isolatieduur naar 5 dagen in plaats van 7 dagen na vastgestelde SARS-CoV-2 infectie (per vandaag) en het laten vervallen van een deel van de basismaatregelen (per 25 februari).

Basismaatregelen 

Op dit moment is er nog steeds sprake van een hoge prevalentie van COVID-19 (hoge infectiedruk). Om de transmissiekans te verkleinen in de huisartsenpraktijk of op de huisartsenpost, waar zich ook kwetsbare patiënten bevinden, blijven de basismaatregelen onverminderd van belang. Zie ook het nieuwsbericht ‘Symptomatologie COVID-19 door omikron en scheiden patiëntenstromen’. In de zorg gaat het hierbij om de volgende set maatregelen: 

  • 1,5 m afstand houden, waar het werk dat toelaat 
  • goede hand-, hoest- en snuithygiëne 
  • triage op klachten van patiënten 
  • goede ventilatie 
  • zorgmedewerkers blijven thuis bij klachten passend bij COVID-19, worden getest en komen niet (zonder PBM) werken  

Daarnaast blijft het preventief dragen van een mondneusmasker geadviseerd voor zowel patiënt als zorgmedewerker.  

Inzet, testbeleid en isolatieduur zorgmedewerkers 

Ten aanzien van inzet, testbeleid, en dus ook isolatieduur van zorgmedewerkers, adviseert het NHG om aan te sluiten bij de LCI richtlijn ‘Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis’. 

Deze richtlijn is per 18 februari aangepast en de isolatieduur voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis wordt, in lijn met het landelijk beleid voor het algemene publiek, verkort naar 5 dagen. Dit zal enerzijds minder uitval van personeel geven, maar brengt anderzijds ook enig risico met zich mee ten aanzien van het risico op transmissie.  

Het is dan ook zeer van belang dat een zorgmedewerker enkel komt werken indien hij minimaal 24 uur klachtenvrij (en 48 uur koortsvrij) is én er tevens tot en met dag 10 continu gebruik gemaakt wordt van een mondneusmasker tijdens het werk. 

Uiteraard houdt het NHG alle ontwikkelingen nauwkeurig in de gaten en zullen we indien nodig de berichtgeving hierop aanpassen.