Herziening ‘levende’ NHG-Standaard COVID-19

De NHG-Standaard COVID-19 is herzien. Toegevoegd is dat de diagnose COVID-19 ook gesteld kan worden bij klachten passend bij COVID-19 en een positieve antigeensneltest die door de patiënt zelf is afgenomen. Ook de aanbeveling over tromboseprofylaxe is gedeeltelijk herzien.

De ontwikkelingen en (wetenschappelijke) inzichten rondom COVID-19 veranderen snel. De NHG-Standaard COVID-19 is een “levende” richtlijn en wordt geactualiseerd als daar aanleiding voor is. In de herziene standaard is toegevoegd dat de diagnose COVID-19 ook gesteld kan worden bij klachten passend bij COVID-19 en een positieve antigeensneltest die door de patiënt zelf is afgenomen, passend bij de rol die de zelftest in de publieke gezondheidzorg gekregen heeft.

De aanbeveling over tromboseprofylaxe is gedeeltelijk herzien. Overweeg profylactisch laagmoleculair gewicht heparine (LMWH) alleen bij patiënten die thuis behandeld worden met zuurstof en niet meer bij patiënten met een verhoogd risico op DVT en longembolie op basis van hun voorgeschiedenis.

Ook is de informatie over inhalatiecorticosteroïden en hydroxychloroquine geactualiseerd. De aanbevelingen blijven ongewijzigd.

Patiënteninformatie op Thuisarts.nl

De Thuisarts.nl-tekst ‘Ik ben ernstig ziek door corona en wil niet naar het ziekenhuis‘ is aangepast aan de herziene NHG-Standaard COVID-19.

NHG E-learning COVID-19

De NHG E-learning COVID-19 is aangepast aan de herziene NHG-Standaard COVID-19.