Werkinstructie boostervaccinaties

Vandaag heeft de SNPG een alert verstuurd over de rol van huisartsen in de boostercampagne. In deze alert staat een uitgebreide toelichting voor:

  • het selecteren en uitnodigen van patiënten met het syndroom van Down
  • het selecteren en bij de GGD aanmelden van niet mobiele thuiswonende patiënten
  • het op vrijwillige basis vaccineren van niet mobiele thuiswonende patiënten en bewoners van instellingen zonder eigen medische dienst.

Alle informatie is bij elkaar gebracht in een overkoepelende werkinstructie, waarin verwezen wordt naar werkwijzen voor de verschillende onderdelen. 

Ook in de NHG-Praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie vindt u alle informatie terug.