VWS: keuzevrijheid na eerste vaccinatie AstraZeneca

VWS heeft besloten op basis van een advies van de Gezondheidsraad dat mensen die één prik van AstraZeneca hebben gehad, kunnen kiezen of zij voor de tweede prik weer AstraZeneca willen of het Pfizer-vaccin. Geeft men de voorkeur aan een tweede prik met Pfizer, dan kunnen zij vanaf 16 juli de GGD bellen om een afspraak te plannen. Alle anderen kunnen de geplande afspraak voor vaccinatie door de huisarts gewoon laten staan.

Het besluit van VWS volgt op het advies van de Gezondheidsraad dat op 5 juli is gepubliceerd. Recente onderzoeksresultaten wijzen erop dat een tweede vaccinatie met Pfizer-vaccin ná een eerste vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin geen nadelig effect heeft op de immuunrespons. Wel lijkt de combinatie Pfizer-na-AstraZeneca wat meer tijdelijke bijwerkingen te geven, vergeleken met twee doses AstraZeneca. Het onderzoek waarop de Gezondheidsraad zijn advies baseert, rapporteert over de immuunrespons na vaccinatie. Het beschermende effect van heteroloog vaccineren tegen het krijgen van COVID-19, long covid, ziekenhuisopname en sterfte is niet vastgesteld maar wel aannemelijk. De conclusie van de Gezondheidsraad is dat er geen bezwaar is tegen heterologe vaccinatie.

Heteroloog vaccineren is niet mogelijk bij een ernstige allergische reactie na de AstraZeneca-prik of na trombose in combinatie met trombocytopenie ten gevolge van de AstraZeneca-prik.

Een tweede prik met AstraZeneca zal voor velen nog altijd de snelste weg naar volledige vaccinatie zijn, omdat de mogelijkheid van vaccinatie via de GGD er pas vanaf eind juli is. Zie ook het bericht van de LHV.

De tekst op Thuisarts.nl wordt zo snel mogelijk aangepast, evenals de informatie in de Praktijkhandleiding.