Verlenging regeling paramedische herstelzorg

De regeling voor paramedische herstelzorg voor patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt, is met een jaar verlengd (tot 1 augustus 2022). De overheid geeft aan dat daardoor ook patiënten die in de tweede en derde golf COVID-19 hebben doorgemaakt en ten gevolge daarvan persisterend klachten ervaren, paramedische herstelzorg onder voorwaarden vergoed kunnen krijgen.  Zorginstituut Nederland > Paramedische herstelzorg na COVID-19.

Om die reden zetten wij de indicaties nog eens op een rij:

  • Ergotherapie: energiemanagement, aanhoudende vermoeidheidsklachten, cognitieve problemen, hulpmiddelen.
  • Diëtist: spiermassaverlies (door acute ziekte in combinatie met bedlegerigheid) met ongewild gewichtsverlies en verlies van spierkracht tot gevolg; voedingsproblemen (bijv. door verstoorde reuk/smaak).
  • Fysiotherapeut/oefentherapeut: kortademigheid bij fysieke inspanning, spierkrachtverlies.
  • Logopedist: ademhalingsklachten (bijv. oppervlakkig ademen met gevoel van kortademigheid), stemklachten.

Voor meer informatie zie: Indicaties voor eerstelijns paramedische herstelzorg bij COVID-19

Vaak zijn gecombineerde paramedische interventies nodig.