Update 17 november 2021

Boostervaccinatie na recente covid-infectie

Met de oplopende besmettingen is het een relevante vraag: kun je een boostervaccinatie krijgen als je recent corona hebt gehad? Het LCI-RIVM heeft de COVID-19-vaccinatie-richtlijn daarop aangepast.

Als u ná volledige vaccinatie nog een covid-infectie heeft doorgemaakt, dan is het RIVM-advies dat u wacht tot minstens 6 maanden nadat u positief getest werd, voordat u een boostervaccin neemt. Dit omdat de coronabesmetting zelf al de immuunrespons opnieuw heeft gestimuleerd (wat ook het beoogde effect van de boostervaccinatie is).

Als u een COVID-infectie heeft gehad vóór u volledig gevaccineerd was, dan geldt een interval van minstens 6 maanden na de laatste vaccinatie. Zie voor meer informatie de LCI-RIVM-richtlijn.

Meer weten over boostervaccinaties voor zorgverleners in de huisartsenzorg? Lees het LHV- bericht voor de laatste stand van zaken.

Boostervaccinaties thuis en in instellingen door GGD’en uitgevoerd

Huisartsen worden geregeld benaderd door patiënten met vragen over de boostervaccinaties. De uitvoering van de boostervaccinatie voor 60-plussers ligt in handen van de GGD. De uitvoering van de boostervaccinaties in bewoners van zorginstellingen wordt door de zorginstellingen georganiseerd.

Als u niet-mobiele, thuiswonende patiënten van 60 jaar en ouder heeft die in aanmerking willen komen voor boostervaccinatie (dus die al volledig gevaccineerd zijn), dan gaat ook voor deze mensen de GGD de vaccinatie thuis uitvoeren. U moet deze mensen dus niet verwijzen naar Thuisvaccinatie.nl (zoals wel bij de reguliere covid-vaccinaties het geval is).

Op dit moment wordt het proces van thuisvaccinatie door de GGD nog uitgewerkt. U kunt mensen dus ook nog niet naar de GGD verwijzen. Iedereen in de doelgroep ontvangt vanuit de overheid een bericht voor vaccinatie aan huis door de GGD. Daarin zal ook worden toegelicht hoe het proces van thuisvaccinatie zal verlopen, als iemand niet-mobiel is.

Cliënten in instellingen, die onder verantwoordelijkheid van een huisarts vallen, zullen door de GGD worden geprikt in de instelling. De instelling zal bij de huisarts de contra-indicaties per cliënt opvragen. De huisarts kan hiervoor het in samenwerking met het NHG gemaakte format gebruiken. De booster zal door de GGD worden geregistreerd. De huisarts hoeft hiervoor niets te doen. In gemengde woonvormen kan het voorkomen, dat de medische dienst van de instelling de cliënten met een eigen huisarts zal prikken (ipv. de GGD). In dat geval zal de medische dienst de contra-indicaties bij de huisarts opvragen.

Quarantaine zorgmedewerkers met positieve huisgenoot?

Afgelopen vrijdag kondigde de Rijksoverheid aan dat het quarantainebeleid voor gevaccineerde huisgenoten van een positief-geteste persoon zou worden aangepast. Het beleid zou worden: alle huisgenoten (gevaccineerd en ongevaccineerd) moeten in quarantaine.

Dat leidde tot de vraag of ook de richtlijn voor zorgmedewerkers op dit punt ook zouden worden aangepast. De LCI-RIVM-richtlijn voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis stelt sinds deze zomer dat immune zorgmedewerkers met een positief geteste huisgenoot niet in quarantaine hoeven. Zij moeten wel tot en met de 10e dag na het laatste contact met de positief geteste huisgenoot tijdens het werk een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II dragen en zich laten testen op dag 5, nadat de huisgenoot positief is getest (en uiteraard ook zodra ze zelf klachten hebben).

We hebben de vraag bij het RIVM liggen of deze richtlijn in stand blijft of niet. Het RIVM is dat nog aan het bezien. Inmiddels heeft de Rijksoverheid laten weten dat het aangepaste, algemene quarantainebeleid pas later zal ingaan, omdat het beleid nog moet worden uitgewerkt.