Gezondheidsverklaring GGD voor vaccinatie wordt aangepast

De GGD is gestart met het vaccineren van zorgmedewerkers in verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en WMO. Deze zorgmedewerkers ontvangen bij hun afspraakbevestiging een gezondheidsverklaring om in te vullen. Beantwoorden zij een van de vragen op deze vragenlijst met ‘ja’, dan worden zij verwezen naar hun huisarts om te checken of zij gevaccineerd kunnen worden. Huisartsen krijgen veel vragen naar aanleiding van de gezondheidsverklaring. Daarom richt de GGD op advies van de LHV een callcenter in, voor de eerste opvang van vragen van zorgmedewerkers over hun indicatie voor vaccinatie. Zodra het telefoonnummer van dit callcenter bekend is, maakt de LHV dat bekend.

Verder is het volgende afgesproken met de GGD:

  • GGD, NHG, LHV, en RIVM hebben de vragenlijst aangepast, zodat deze minder vragen oproept van invullers.
  • U kunt de contra-indicaties vinden in de uitvoeringsrichtlijn. Verreweg het merendeel van de personen zal gevaccineerd kunnen worden.

Het advies aan huisartsen is om geen schriftelijke verklaring af te geven of een patiënt gevaccineerd kan worden. Patiënten kunnen op basis van overleg met hun (huis)arts zelf hun vaccinatieafspraak annuleren; daarbij heeft de GGD geen verklaring nodig.