RIVM nodigt ouderen van 89 jaar en jonger uit op een GGD-vaccinatielocatie

Het RIVM start 29 januari 2021 met het uitnodigen van de 89- jarigen voor vaccinatie op een GGD-vaccinatielocatie. Daarna volgen op volgorde van leeftijd de overige ouderen.

Alle ouderen, dus niet alleen thuiswonende ouderen maar ook bewoners van instellingen, krijgen een uitnodiging van het RIVM voor vaccinatie bij de GGD. Is een bewoner van een instelling in de gelegenheid om (al dan niet met een begeleider) naar een GGD-vaccinatielocatie te gaan, dan mag de bewoner voor vaccinatie naar de GGD. Het kan zijn dat een bewoner eerder via de GGD gevaccineerd kan worden. Dat kan een reden zijn waarom iemand de voorkeur heeft voor deze route. Twijfelt een bewoner over wat hij/zij moet doen, dan kan dit overlegd worden met de begeleiding van de instelling en/of met familie of naasten.

Huisartsen zijn gevraagd om de 90-plussers uit te nodigen omdat veel van deze mensen in een verpleeghuis wonen en de huisarts als enige weet wie van deze alleroudsten mobiel genoeg is om naar een GGD locatie te reizen. De uitnodiging blijft gelden, een oudere kan wachten met afspreken totdat zijn of haar partner ook uitgenodigd is voor vaccinatie op een GGD-vaccinatielocatie.

Zie voor meer informatie over de vaccinatiestrategie de handleiding COVID-19-vaccinatie.