Preventief gebruik van mondneusmaskers

Preventief mondneusmaskergebruik door patiënten

Op 28 juni en 1 juli berichtten we u dat het preventief gebruik van mondneusmaskers door patiënten in de huisartsenpraktijk het landelijk beleid kan volgen. Het uiteindelijke beleid ten aanzien van het preventief mondneusmaskergebruik voor patiënten is aan de instelling zelf.  

De prevalentie van SARS-CoV-2-infecties is aan verandering onderhevig en kan dan ook lokaal/regionaal verschillend zijn of snel wisselen in de loop van de tijd. Zie hiervoor het coronadashboard op Rijksoverheid.nl.

  • Bij een hoge lokale/regionale prevalentie adviseren we dat patiënten in de huisartsenpraktijk en huisartsenpost (HAP) preventief (niet-medische) mondneusmaskers dragen bij bezoek aan de zorginstelling.
  • Bij een lage lokale/regionale prevalentie van COVID-19 kan, afhankelijk van andere factoren benoemd in het eerdere nieuwsbericht, het landelijke beleid ten aanzien van preventief gebruik van mondneusmaskers door patiënten gevolgd worden.

Voor patiënten met een bewezen COVID-19-infectie of met verdenking op COVID-19 – of wanneer er redenen zijn voor thuisquarantaine – blijft een chirurgisch mondneusmasker geadviseerd. 

Preventief mondneusmaskergebruik door zorgverleners

Gebruik bij patiënten zonder vermoeden van COVID-19 nog steeds preventief mondneusbescherming tijdens het spreekuur. 

  • Maak een afweging of u de gehele werkdag een chirurgisch mondneusmasker IIR draagt (continu preventief) of dat u overgaat op het gebruik van een chirurgisch mondneusmasker type IIR alléén als u binnen de 1,5 meter komt (risicogestuurd preventief). Neem hierbij de lokale/regionale prevalentie in overweging, bij een hoge prevalentie heeft continu preventief gebruik van het chirurgisch mondneusmasker de voorkeur.
  • Bij risicovolle handelingen en bij procedures die een groot risico op druppelvorming/spatten, wordt naast mondneusbescherming tevens oogbescherming geadviseerd (spatbril of face shield).

Verdere details en de volledige aanbevelingen vindt u onder Persoonlijke beschermingsmiddelen en in het achtergronddocument.

Naar boven