Plannen voor vaccinatie door huisartsenpraktijken

Het AstraZeneca-vaccin is sinds vorige week vrijdag goedgekeurd en de overheid heeft meer zicht op de leveringen van dit vaccin. Voor de vaccinaties vanuit de huisartsenpraktijken met het AstraZeneca-vaccin zijn er verschillende scenario’s. LHV en NHG zijn betrokken bij de ontwikkeling van de scenario’s, om deze zo uitvoerbaar mogelijk te maken voor huisartsenpraktijken. Het wachten is nog op het advies van de Gezondheidsraad en op de definitieve strategie, die het ministerie van VWS naar aanleiding van het Gezondheidsraad bepaalt.

Enkele belangrijke punten die we nu weten:

  • Er zal in eerste instantie een beperkte voorraad van het vaccin zijn.
  • We hebben bij het RIVM aangegeven dat huisartsenpraktijken 14 dagen de tijd moeten hebben om het vaccinatieproces te organiseren, vanaf het moment dat ze weten op welke dag de vaccins bij hen worden afgeleverd. Die tijd is nodig om het juiste aantal mensen uit te nodigen (wat afhankelijk is van de hoeveelheid vaccins dat kan worden geleverd), om medewerkers die gaan vaccineren vrij te plannen van andere patiëntenzorg en om de locatie te regelen. Dankzij de uitgebreide ervaring vanuit de griepprik kan dit proces gelukkig snel verlopen.
  • Zoals we al in een eerder stadium met VWS hebben afgesproken, worden eerst de mensen gevaccineerd die in de huisartsenpraktijk de vaccinatie gaan uitvoeren. Een groot deel van de huisartsen en aios zal op dat moment al via de regeling in de ziekenhuizen zijn gevaccineerd; het betreft hier dus met name praktijkpersoneel.
  • De overheid verwachte forse opschaling in tweede kwartaal: in een brief van minister De Jonge aan de Tweede Kamer van dinsdagavond staat dat de overheid verwacht dat in het tweede kwartaal een grote hoeveelheid vaccins wordt geleverd. Als dat het geval is, dan zal ook de vaccinatiecampagne vanuit de huisartsen veel grootschaliger kunnen plaatsvinden. De ervaring van de griepprikcampagne van afgelopen jaar leert dat – als alle randvoorwaarden goed zijn geregeld – het voor de 5000 huisartsenpraktijken mogelijk moet zijn om gezamenlijk zo’n 2,5 miljoen vaccinaties in een week uit te voeren.