Plaatsbepaling orale antivirale middelen COVID-19 in de huisartsenzorg

De vierde golf van coronabesmettingen heeft de druk in de zorg weer enorm doen toenemen. Ook de huisartsenzorg staat sterk onder druk. Met grote belangstelling wordt daarom gekeken naar de komst van verschillende antivirale middelen die de ziektelast van COVID-19 kunnen verminderen. Er leven echter nog veel vragen over de inzet van antivirale middelen binnen de huisartsenzorg.  De eerste onderzoeksresultaten komen binnenkort beschikbaar. Hoe gaat het NHG hiermee om?

Omdat de plaatsbepaling van de orale antivirale middelen, zoals molnupiravir, hoge urgentie heeft, heeft het NHG een multidisciplinaire werkgroep gevraagd om, zodra de onderzoeksgegevens zijn gepubliceerd in onafhankelijke tijdschriften, deze inhoudelijk te beoordelen en te bespreken of een aanbeveling kan worden gegeven voor de huisartsen. De voorbereidende stappen hiervoor zijn al samen met de werkgroep gezet.

Versnelde procedure

Bij deze beoordeling bekijkt de werkgroep onder meer de patiëntengroep en setting waarin het middel is getest, de resultaten van de behandeling, de grootte en betrouwbaarheid van de effecten, de gerapporteerde bijwerkingen en de duur van het onderzoek. Omdat het om nieuwe middelen gaat zal ook de veiligheid en het risico op resistentieontwikkeling worden meegenomen. Het NHG werkt in deze situatie met een versnelde procedure om te komen tot een of meerdere aanbevelingen voor huisartsen, waarbij wel de gebruikelijke stappen worden doorlopen: knelpuntenanalyse, beoordelen en graderen van het bewijs met de werkgroep, commentaarronde en autorisatie. Deze stappen worden sneller dan gebruikelijk doorlopen, maar wel zorgvuldig.

Afstemming en implementatie

Omdat de inzet van deze antivirale middelen veel partijen raakt, is er afstemming met meerdere stakeholders. Zo overlegt het NHG onder meer met VWS, de GGD en het FMS-expertiseteam Behandeling COVID-19 om over antivirale middelen aanbevelingen voor de huisartsenzorg te kunnen doen. Ook is er aandacht voor de knelpunten die worden verwacht bij de implementatie.

Zo snel als mogelijk en verantwoord

De resultaten worden gepubliceerd in de NHG-Standaard COVID-19. Zo kunnen huisartsen zo snel als mogelijk en verantwoord is, beschikken over de informatie die nodig is om samen met de patiënt een goede afweging te kunnen maken bij het al dan niet voorschrijven van deze nieuwe middelen.