Persoonlijke hygiëne

Adequate basis-hygiënische maatregelen blijven onverminderd van belang en dragen bij aan infectiepreventie. Onderdeel hiervan is adequate persoonlijke hygiëne. Het beschermt de hulpverlener en de patiënt tegen de overdracht van micro-organismen. Handhygiëne is een belangrijk onderdeel van persoonlijke hygiëne. Hieronder worden een aantal aanbevelingen uit de NHG-Richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk ten aanzien van persoonlijke hygiëne opnieuw onder de aandacht gebracht.

Aanbevelingen persoonlijke hygiëne

Sieraden

  • Draag geen sieraden/accessoires tijdens de werkdag, ook niet als u handschoenen draagt. Handhygiëne valt alleen goed toe te passen als uw handen en polsen vrij zijn van sieraden en accessoires.
  • Draag tijdens uw werkzaamheden hooguit een polshorloge als dit nodig is voor diagnostische doeleinden. 

Nagels

  • Houd de nagels kortgeknipt en schoon. 
  • Draag geen nagellak, kunst- of gelnagels.

Haar en gezicht

  • Draag lang haar opgestoken of bijeengebonden. 
  • Zorg voor een kortgeknipte baard/snor die niet in contact kan komen met (de omgeving van) de patiënt of zijn kleding.