PBM bij jonge kinderen

Het advies ten aanzien van PBM bij de jongste kinderen is verduidelijkt en aangepast, zodat het beter aansluit bij het dragen van continu preventieve mondneusbescherming. Er wordt geen uitzondering meer gemaakt ten aanzien van het gebruik van PBM bij kinderen tot 4 jaar zonder klachten en met enkel verkoudheidsklachten. Ook in deze gevallen wordt preventief mondneusbescherming aanbevolen. Het advies ten aanzien van kinderen met klachten passend bij COVID-19 luidt: 

  • Gebruik bij kinderen met klachten passend bij COVID-19, net als bij volwassenen, PBM voor druppel- en contactisolatie (volledige PBM).  
  • Een uitzondering zijn kinderen tot 4 jaar met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) zonder koorts en/of benauwdheid en/of hoesten. Zij kunnen met preventief mondneusbescherming (alleen chirurgisch mondneusmasker type IIR) gezien worden indien:
    • ze géén contact zijn van een bevestigde COVID-19 patiënt én
    • ze géén huisgenoot hebben met klachten passend bij COVID-19 in combinatie met koorts en/of benauwdheid

Het volledige advies ten aanzien van PBM kunt u lezen op ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’.

Wachtkamerbeleid bij kinderen met klachten passend bij COVID-19

Het beleid ten aanzien van kinderen met klachten passend bij COVID-19 in de wachtkamer is aangepast. Voor kinderen vanaf 13 jaar gelden de aanbevelingen zoals ook voor volwassenen gelden. Overweeg ook kinderen t/m 12 jaar een chirurgisch mondneusmasker te laten dragen als dit haalbaar is. Lees hier meer over op ‘Patiënten met (vermoeden van) COVID-19 in de wachtkamer’.

Post-COVID-19 klachten bij kinderen

Ook bij kinderen worden post-COVID-19 klachten beschreven, zij het in mindere mate. In sommige gevallen leidt dit tot beperking van dagelijkse activiteiten. Zie voor meer informatie de pagina nazorg bij COVID-19.

Paramedische herstelzorg na COVID-19

Omdat er vragen zijn over de voorwaarden voor paramedische zorg bij langdurige klachten na COVID-19, brengen we deze informatie nogmaals onder de aandacht:

Patiënten die voldoen aan de indicatie en voorwaarden kunnen tijdelijk aanspraak maken op paramedische herstelzorg na COVID-19 vanuit de basisverzekering. Voor de indicaties zie ‘indicaties voor eerstelijns paramedische herstelzorg bij COVID-19’. De verzekerde moet wel het eigen risico van zijn/haar zorgverzekering betalen. Vooralsnog geldt deze regeling tot 1 augustus 2021. De minister voor Medische Zorg bekijkt of én hoe de regeling een vervolg krijgt.