Paramedische herstelzorg bij COVID-19-patiënten

Op 1 juli 2021 zijn enkele aanpassingen doorgevoerd aan de voorwaarden voor de tijdelijke aanspraak paramedische herstelzorg bij COVID-19 patiënten. 

  • De verwijsperiode na het einde van het acute ziektestadium is verlengd van 4 naar 6 maanden. 
  • In bijzondere gevallen kan de huisarts nu ook verwijzen voor een 2e behandeltermijn. 

Voor mensen die helemaal geen herstelzorg hebben gekregen en buiten de verwijsperiode van 6 maanden vallen, gelden de reguliere aanspraken voor ergotherapie, logopedie en diëtetiek.  

Voor meer informatie zie de webpagina van het Zorginstituut.