Ivermectine

Het NHG heeft een advies opgesteld over ivermectine bij COVID-19 patiënten in de huisartsenpraktijk:

  • Het off label voorschrijven van ivermectine buiten onderzoeksverband wordt afgeraden bij COVID-19 patiënten in de huisartsenpraktijk; er is geen bewijs dat dit een gunstig effect heeft op het aantal ziekenhuisopnamen of overlijden als gevolg van COVID-19. Ook is de dosering en de timing van het gebruik op dit moment nog onvoldoende onderzocht. 

Deze aanbeveling is in lijn met de huidige aanbevelingen van de SWAB. Er lopen momenteel diverse gerandomiseerde trials bij niet-gehospitaliseerde patiënten (clinicaltrials.gov). Na publicatie van deze trials en beoordeling van de resultaten, worden de adviezen zo nodig aangepast. Zie voor het volledige advies ‘Ivermectine bij COVID-19 in de eerste lijn’.