Ivermectine

Het Europees medicijnagentschap EMA raadt het gebruik van ivermectine bij de behandeling van COVID-19-patiënten, buiten klinische studies, af. Zie voor meer informatie: https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2021/03/22/ema-raadt-gebruik-ivermectine-bij-covid-19-af-buiten-klinisch-studies. Dit advies van de EMA is in lijn met het advies van het NHG over het voorschrijven van ivermectine door huisartsen aan COVID-19 patiënten. Dit NHG-advies is gepubliceerd onder de titel: ‘Ivermectine bij COVID-19 in de eerste lijn’. In dit advies staat de volgende aanbeveling: “We raden het off-label voorschrijven van ivermectine af als behandeling voor niet-gehospitaliseerde patiënten met (een vermoeden van) COVID-19 buiten onderzoeksverband, omdat er geen bewijs is dat dit een gunstig effect heeft op het aantal ziekenhuisopnamen of overlijden als gevolg van COVID-19. Ook zijn de dosering en de timing van het gebruik op dit moment nog onvoldoende onderzocht”.

Daarnaast heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd laten weten handhavend te zullen optreden tegen artsen, waaronder huisartsen, die desondanks toch ivermectine (of hydroxychloroquine) off-label voorschrijven aan patiënten met COVID-19 (https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/03/25/boete-voor-artsen-die-hydroxychloroquine-of-ivermectine-voorschrijven-tegen-corona).