Gescheiden patiëntenstromen

Er zijn veel vragen over de basisregels (onder andere het houden van anderhalve meter afstand, handhygiëne) en aanverwante kwesties, zoals gescheiden patiëntenstromen. NHG, LHV en RIVM hebben hierover geregeld overleg. Vooralsnog blijven de adviezen en richtlijnen ongewijzigd. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, publiceren we hierover op onze website en in de nieuwsberichten.

Naar boven