Communicatie over inhaalzorg en wachttijden

  • Sinds de coronapandemie is er veel zorg voor niet-COVID-19-patiënten afgezegd of uitgesteld in de medisch specialistische zorg. Ziekenhuizen en klinieken hebben in overleg met zorgverzekeraars plannen gemaakt om na de zomer te starten met het verlenen van inhaalzorg. Het ministerie van VWS heeft samen met o.a. de Nederlandse Zorgautoriteit en de LHV de ‘Handreiking communicatie Wanneer ben ik aan de beurt voor mijn behandeling?’voor de medisch specialistische zorg opgesteld. De handreiking bevat onder andere voorbeeldvragen van patiënten over inhaalzorg.
  • Op 1 augustus is de nieuwe, landelijke regeling over wachttijden in werking is getreden: Patiëntenfederatie Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) brengen de wachttijden op één plek bij elkaar. Sinds 12 augustus vermeldt ZorgkaartNederland de wachttijden van alle ziekenhuizen en zelfstandige klinieken in Nederland. Patiënten kunnen op ZorgkaartNederland zien waar ze het snelst geholpen kunnen worden. Zij kunnen vervolgens hun zorgverzekeraars vragen om zorgbemiddeling, om te kijken of hun behandeling elders eerder geleverd kan worden. 
Naar boven