Boostervaccinatie huisartsen en medewerkers huisartsenpraktijk en huisartsenpost

Vanaf 6 december krijgen alle huisartsen en hun medewerkers en het personeel van de huisartsenposten de gelegenheid om een derde (booster)vaccinatie te krijgen. Zoals het er nu naar uit ziet zijn er ongeveer 30 ziekenhuizen die dit aanbieden. Alle huisartspraktijken en huisartsenposten krijgen op korte termijn van SNPG een bericht met details over het verdere proces. Iedere praktijk of post krijgt een link naar een website waar brieven kunnen worden gedownload met unieke codes. Die codes kunnen vervolgens gebruikt worden om een afspraak te maken in een ziekenhuis.

De organisatie van het vaccinatieproces wordt regionaal ingevuld. Op sommige plekken wordt alles verzorgd door het ziekenhuis, op andere locaties worden huisartsen en medewerkers gevraagd om mee te werken. Meer informatie daarover krijgt u van de organisatie die dit in uw regio organiseert.

Vanaf 3 december kunnen daadwerkelijk afspraken gepland worden, vanaf 6 december start het vaccineren. Op een aantal plekken wordt hier regionaal nu al op vooruit gelopen. Dan is het uiteraard niet meer nodig nog een keer dit proces te doorlopen en de codes op te vragen. Mocht u werken als zzp-er en niet aan een vaste praktijk zijn verbonden, dan kunt u bij de huisartsenpost of bij een huisartsenpraktijk waar u aan verbonden bent aangeven dat u via hen wilt deelnemen.

Naar boven