Beperkt effect van inhalatie met corticosteroïden bij COVID-19

Het NHG adviseert huisartsen op grond van recent onderzoek om bij COVID-19-patiënten inhalatiecorticosteroïden (ICS) te overwegen. Dit geldt voor patiënten met een hoog risico op een gecompliceerd beloop die korter dan 14 dagen klachten hebben. Er zijn aanwijzingen dat deze patiënten door inhalatie met corticosteroïden korter klachten ervaren.

Deze aanbeveling sluit aan bij de eerder door de Engelse gezondheidsdienst National Health Service (NHS) uitgebrachte interim position statement over dit onderwerp.
Vaccinatie biedt nog altijd de beste bescherming tegen COVID-19.

Onderzoek effectiviteit budesonide inhalatie

Een gerandomiseerd onderzoek (Yuzu 2021) naar de effectiviteit van budesonide inhalatie bij COVID-19-patiënten met hoge kans op complicaties met klachten in de huisartsenpraktijk vormt de basis van de aanbeveling. Het onderzoek laat zien dat budesonide inhalatie waarschijnlijk de duur van de COVID-19-klachten met gemiddeld 3 dagen verkort. Daarnaast wordt mogelijk de kans op ziekenhuisopname of overlijden verminderd (2% lagere kans). Eerder werd al een gerandomiseerd onderzoek (fase 2) gepubliceerd over ditzelfde onderwerp met vergelijkbare resultaten. Het aantal gerapporteerde bijwerkingen van (kortdurend) gebruik van inhalatiecorticosteroïden is laag en de bijwerkingen zijn mild.

Aanbeveling inhalatiecorticosteroïden

Overweeg ICS voor te schrijven bij COVID-19-patiënten die contact opnemen met de huisarts vanwege klachten die < 14 dagen bestaan en hoog risico hebben op een ernstig beloop (≥ 65 jaar of 50-64 jaar met comorbiditeit. De doelgroep zijn patiënten die niet (volledig) gevaccineerd zijn en gevaccineerde patiënten waarbij u verondersteld dat ze ‘non-responder’ zijn. De gevaccineerde patiënten met een goede afweerrespons zullen bij een doorbraakinfectie meestal milde klachten hebben, waarvan zij ook zonder gebruik van ICS vlot zullen herstellen. Voor deze groep geldt de aanbeveling om ICS te overwegen daarom alleen als zij matig-ernstige klachten ontwikkelen.

De onderstaande infographic geeft een overzicht van de absolute effectschattingen en legt uit waarop de aanbeveling voor inhalatiecorticosteroïden gebaseerd is.

infographic ICS vs gebruikelijke zorg
Bron: Greving J, Kok A, Nijs M, Kuijpers T, Bouma M. Inhalatiecorticosteroïden bij COVID-19? Huisarts Wet 2021;64:DOI:10.1007/s12445-021-1331-8.
Infographic: StudioWiegers

Meer informatie

Zie voor meer informatie de NHG-Standaard COVID-19 en de Totstandkoming en methoden (pdf).