Antigeensneltesten in de huisartsenpraktijk

De informatie over antigeensneltesten is herzien. Een korte samenvatting over de inzet van antigeensneltesten in de huisartsenpraktijk:

  • Om de diagnose COVID-19 te stellen bij patiënten met klachten in de huisartsenpraktijk heeft de PCR-test de voorkeur boven de antigeensneltest. 
  • Indien een snelle diagnose gewenst is, bijvoorbeeld voor het verdere medische beleid of voor de organisatie van de zorg, kan een antigeensneltest ingezet worden.
  • Indien u gebruik maakt van een antigeensneltest, dan luidt het advies:
    • Gebruik een antigeensneltest alléén bij personen met klachten die kunnen passen bij COVID-19, bij voorkeur tijdens de eerste ziektedagen, en in ieder geval in de eerste week van ziekzijn. 
    • Maak géén gebruik van antigeensneltesten bij personen zonder klachten of symptomen.
    • Controleer een negatieve antigeensneltest bij ernstig zieke patiënten en/of kwetsbare patiënten met een PCR-test. 
  • Lees hier meer over in het herziene document ‘Antigeensneltesten COVID-19’.