Adviezen ‘Reanimatie tijdens de COVID-19-pandemie’ komen te vervallen

Recent heeft de Nederlandse Reanimatie Raad besloten dat, nu een groot deel van de Nederlandse bevolking is gevaccineerd en de verspreiding van het coronavirus beperkt is, het verantwoord is de reanimatiezorg weer terug te brengen naar de normale situatie. Het NHG volgt dit advies waardoor het ‘NHG-advies Reanimatie tijdens de COVID-19-pandemie’ komt te vervallen. Reanimatie kan weer plaatsvinden volgens de normale richtlijnen, inclusief beademen.  

Naar boven