Advies Gezondheidsraad over vaccinatie kwetsbare kinderen

De Gezondheidsraad heeft vanmiddag een advies uitgebracht over vaccinatie van kinderen van 12 tot en met 17 jaar.

De raad oordeelt dat voor kinderen met bepaalde medische aandoeningen vaccinatie wenselijk is, plus om vaccinatie aan te bieden aan huisgenoten vanaf 12 jaar van kinderen uit een risicogroep die zelf niet gevaccineerd kunnen worden.

Het ministerie van VWS heeft zojuist bekendgemaakt dit advies over te nemen. De minister heeft gevraagd of huisartsen de doelgroepen zoals de Gezondheidsraad die heeft geformuleerd, kunnen selecteren. De groep kinderen die het betreft, is breder dan alleen de kinderen die de griepprik krijgen. Niet alle kinderen die het betreft zijn automatisch te selecteren door de huisartsen. Voor de kinderen binnen de griepprikpopulatie en de kinderen met syndroom van Down is dat wel mogelijk.

LHV en NHG vinden het belangrijk dat deze groep kinderen spoedig de mogelijkheid krijgen om gevaccineerd te worden. Een deel van die groep kan bereikt worden met behulp van de huisartsen. Het verzoek vanuit de overheid wordt momenteel verder uitgewerkt en overlegt met het RIVM, zodat er een heldere instructie komt. Ook wordt er gekeken naar een realistische planning voor de uitvoering. 

Dit nieuws heeft ons net bereikt, verdere uitwerking volgt later.