1,5 meter afstand en patiëntenstromen

Op 25 september worden versoepelingen doorgevoerd in de landelijke coronamaatregelen en vervalt onder andere het landelijke advies om 1,5 meter afstand te houden. Het te volgen beleid in zorginstellingen is aan zorginstellingen zelf. Het NHG adviseert om in de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost voorlopig de 1,5 meter afstand te behouden. Het beleid ten aanzien van mondneusmaskers is ongewijzigd gebleven. 

Behouden 1,5 meter

Het coronavirus zal blijven circuleren. De verwachting is dat het aantal besmettingen met SARS-CoV-2, evenals het aantal besmettingen met andere luchtwegvirussen, de komende maanden zal toenemen door de versoepelingen die worden doorgevoerd en het aantal contacten dat hierdoor toeneemt. 

In de huisartsenpraktijk/-post ontvangt u een populatie waarin zich zowel besmettelijke patiënten bevinden (met of zonder klachten) als bevattelijke personen (niet-immune personen doordat zij ongevaccineerd zijn of onvoldoende immuunrespons hebben na vaccinatie). Om een zo veilig mogelijke situatie te creëren in de huisartsenpraktijk/-post (bijvoorbeeld in de wachtkamer) adviseren wij de 1,5 meter afstand voorlopig te behouden. 

Scheiden patiëntenstromen

Met het voortduren van de epidemie en het stijgen van het aandeel immune personen in de bevolking (zie LCI-Richtlijn COVID-19 welke personen bij bron- en contactopsporing als immuun voor SARS-CoV-2 beschouwd worden), lijkt het niet langer proportioneel om alle patiënten met klachten die mogelijk zouden kunnen passen bij COVID-19 in volledige PBM op een apart luchtwegspreekuur te zien, zoals eerder werd geadviseerd. 

Het landelijk advies om een coronatest te laten doen bij klachten geldt nog steeds en het heeft dan ook de voorkeur dat patiënten met klachten passend bij COVID-19 zich laten testen (bij voorkeur PCR) alvorens de praktijk te bezoeken.

Aanbevelingen

1. Zie patiënten met bevestigde COVID-19 op een apart luchtwegspreekuur, waarbij de zorgverlener volledige PBM voor druppel- en contactisolatie gebruikt (zie PBM bij patiënten met (vermoeden van) COVID-19; Infectiepreventie – Coronavirus (COVID-19) – NHG). Patiënten ontvangen bij het betreden van de praktijk een chirurgisch mondneusmasker.

2. Zie patiënten met een verhoogd risico op COVID-19 bij voorkeur op een apart luchtwegspreekuur (zie het vernieuwde Stroomdiagram telefonische scheiding patiëntenstromen (nhg.org)). Dit geldt in ieder geval voor de volgende patiëntencategorieën indien er geen testuitslag bekend is:

 • personen in quarantaine
 • patiënten met hoesten of dyspneu met koorts (vermoeden van pneumonie)
 • patiënten met fors hoesten zonder koorts

De zorgverlener gebruikt volledige PBM; patiënten ontvangen bij het betreden van de praktijk een chirurgisch mondneusmasker.

Maak een afweging of u de volgende patiëntencategorieën met een verhoogd risico op COVID-19 op het reguliere spreekuur ziet of op een apart luchtwegspreekuur:

 • personen met milde luchtwegklachten (neusverkoudheid, keelpijn)
 • personen met plotseling (onverklaard) verlies van smaak of reukvermogen 

Deze patiënten ontvangen bij het betreden van de praktijk een chirurgisch mondneusmasker. Neem de bekende basismaatregelen1 in acht (in zowel de wachtkamer als de spreekkamer). De zorgverlener draagt gedurende het gehele consult minimaal een chirurgisch mondneusmasker type IIR. Gebruik bij risicovolle handelingen2 en bij procedures die een groot risico op druppelvorming/spatten naast een mondneusmasker tevens een beschermende bril of een face shield (bij voorkeur in combinatie met beschermende schort en wegwerphandschoenen).

De uiteindelijke keuze betreffende het scheiden van patiëntenstromen zal afhangen van de individuele situatie in uw praktijk, zoals onder andere de regionale prevalentie van COVID-19, het kunnen opvolgen van de basismaatregelen, het preventief gebruik van mondneusmaskers door arts en/of patiënt, kwetsbaarheid van werknemers en de druk op het spreekuur (capaciteit).

3. Patiënten met een laag risico op COVID-19 kunnen op het reguliere spreekuur worden gezien (zie ook Stroomdiagram telefonische scheiding patiëntenstromen (nhg.org)), waarbij de basismaatregelen1 in acht worden genomen. Dit geldt onder andere voor de volgende patiënten: 

 • patiënten met een negatieve test (antigeen sneltest of PCR) voorafgaande aan het consult (geen zelftest)
 • patiënten met koorts met een duidelijk focus anders dan COVID-19

1Basismaatregelen

In de zorg wordt de volgende basisset algemene preventieve maatregelen gehanteerd:

 • 1,5 m afstand houden, als het werk dat toelaat,
 • goede hand-, hoest- en snuithygiëne,
 • triage op klachten van patiënten,
 • goede ventilatie,
 • zorgmedewerkers blijven thuis bij klachten passend bij COVID-19, worden getest en komen niet (zonder PBM) werken (zie voor meer informatie ‘Inzet en testbeleid zorgmedewerkers’).

Bij alle patiëntencontacten binnen 1,5 meter wordt nog steeds preventief mondneusmasker gebruik door de zorgverlener geadviseerd.

2Risicovolle handelingen 

Risicovolle handelingen zijn diagnostische of therapeutische handelingen waarbij de zorgverlener met hoge frequentie zeer dicht (<30 cm) bij het gelaat van de patiënt komt. In het bijzonder als bovendien de kans bestaat op contact met slijmvliezen in het mond-, neus-, keelgebied of waarbij handelingen hoesten of niezen mogelijk uitlokken. (Leidraad Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege SARS-CoV-2 van FMS). 

Meer informatie

Voor aanvullende informatie over Infectiepreventie en het coronavirus, zie: Infectiepreventie – Coronavirus (COVID-19) – NHG en Mondneusmaskers en patiëntenstromen bij risiconiveau ‘zorgelijk’ | NHG

Naar boven