Testen in de quarantaineperiode bij zorgmedewerkers

Per 1 december heeft het RIVM het testbeleid tijdens de quarantaine aangepast: 5 dagen na de laatste blootstelling wordt een PCR-test aangeboden, ook als mensen (nog) geen klachten hebben. Het doel van het aangepaste testbeleid is om presymptomatische infecties vroeg te detecteren en om de quarantaineperiode te verkorten bij een negatieve uitslag.
Zorgmedewerkers die in quarantaine zijn, krijgen – net als andere Nederlanders die in quarantaine zijn – op (of na) de 5e dag na het laatste risicocontact een PCR-test aangeboden. Bij een negatieve uitslag is er een gedifferentieerd beleid, onder meer afhankelijk van de reden voor de quarantaine en de patiëntengroep waarmee de zorgmedewerker werkt. In de herziene bijlage bij de LCI richtlijn COVID-19 Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis is een schema opgenomen om dit te verduidelijken.

Inzet van zorgmedewerkers (zonder klachten) met een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid is aangepast

Als een zorgmedewerker huisgenoot is van iemand van 6 jaar of jonger met klachten die passen bij COVID-19 en koorts en/of benauwdheid, dan hoeft de zorgmedewerker niet meer thuis te blijven. Lees meer hierover in de herziene bijlage bij de LCI richtlijn COVID-19 Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis.