Update 28 oktober

Medewerkers van de huisartsenpraktijk met klachten na een negatieve antigeensneltest

De inzet van medewerkers van de huisartsenpraktijk met klachten na een negatieve antigeensneltest is in afstemming met het RIVM aangepast:

Medewerkers van de huisartsenpraktijk met milde klachten (zonder koorts/benauwdheid/hoesten) en een negatieve antigeensneltest, die in afwachting zijn van de uitslag van de PCR-test, mogen in uitzonderingssituaties, waarbij de continuïteit van zorg in het geding komt door dreigende personele krapte aan het werk. Voorwaarde hierbij is dat zij altijd een chirurgisch mondneusmasker IIR dragen en bij persoonlijke verzorging en lichamelijk onderzoek ook handschoenen dragen. Lees meer over antigeen(snel)testen in het document ‘Antigeen(snel)testen COVID-19’ en op ‘Inzet en testbeleid zorgmedewerkers’.

Diabeteszorg tijdens COVID-19 pandemie

Door de COVID-19 pandemie is het lastiger om de diabeteszorg in de huisartspraktijk goed vorm te geven. Om mensen met diabetes toch goed in beeld te houden en de noodzakelijke zorg te bieden, heeft DiHAG-Langerhans hierover het hulpdocument ‘Diabeteszorg tijdens COVID-19 pandemie’ gemaakt.