Update 17 november

Reanimatie tijdens de COVID-19 pandemie

De reanimatieadviezen tijdens de COVID-19 pandemie zijn aangepast zodat ze in lijn zijn met die van de Nederlandse Reanimatieraad.

Sinds 19 oktober wordt geadviseerd om alle slachtoffers > 12 jaar met een circulatiestilstand bij een reanimatie te beschouwen als ‘Veronderstelde of bewezen COVID-19’, gezien de hoge prevalentie van COVID-19.

Dit betekent concreet voor de basale reanimatie:

Indien PBM beschikbaar:

  • Draag PBM: FFP-2 masker, spat- of veiligheidsbril, handschoenen, wegwerpoverall/jas met lange mouwen of wasbare jas met lange mouwen.
  • Trek na reanimatie PBM uit, pas handhygiëne toe en overweeg schone kleding aan te trekken.
  • Verschoon eigen kleding na reanimatie indien PBM beschadigd is.

Uitvoering reanimatie:

  • Start met ononderbroken thoraxcompressies en gebruik de AED.
  • Geef GEEN mond-op-mond/maskerbeademing.

Uitvoering reanimatie, indien er geen PBM beschikbaar zijn:

  • Bedek, indien niet alle hulpverleners PBM dragen, de mond en neus van de patiënt met een stoffendoek/kledingstuk/mondkapje
  • Start met ononderbroken thoraxcompressies en gebruik de AED.
  • Geef GEEN mond-op-mond/maskerbeademing.

Als de prevalentie in de toekomst (regionaal) afneemt, zal de huisarts steeds opnieuw een afweging moeten maken tussen maximale zorg voor de patiënt enerzijds en veiligheid voor de huisarts anderzijds. Zie hiervoor ook het document ‘Reanimatie tijdens de COVID-19 pandemie’.