Nieuw op 7 augustus

Zorgaanbieders hebben allerlei vormen van communicatie ontwikkeld en tot uitvoering gebracht in het kader van het weer opstarten van de reguliere zorg. In de NZa-Special: ‘Communicatie met patiënten in coronatijd’ presenteert de Nederlandse Zorgautoriteit in samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland, het RIVM en het ministerie van VWS voorbeelden van communicatie naar patiënten uit de diverse sectoren. Elk van die voorbeelden heeft het RIVM geanalyseerd en de resultaten daarvan zijn omgezet in concrete handvatten voor de zorgaanbieder die de communicatie met patiënten wil verbeteren of uitbreiden.