Nieuw op 24 april

  • Voor de praktische uitvoering van het testen van hoogrisico-patiënten op COVID-19 zijn afspraken gemaakt door NHG, LHV en InEen met de GGD-GHOR en het ministerie van VWS. Deze afspraken zijn gevat in een leidraad Uitvoering testen op COVID-19 bij patiënten extramuraal.
  • De leidraad zuurstofgebruik thuis bij (verdenking op / bewezen) COVID-19 is gepubliceerd. Hierin vindt u bij welke indicatie zuurstoftherapie thuis gestart kan worden, welk doel het dient en welke werkwijze u kunt volgen.
  • De risicogroepen met een verhoogd risico op ernstig beloop zijn scherper omschreven, met name wat betreft chronische hart- en longaandoeningen en diabetes. Tevens zijn ernstig leverlijden (Child-Pugh classificatie B of C) en morbide obesitas (BMI > 40) toegevoegd.
  • De informatie over zwangerschap en COVID-19 is uitgebreid. Er zijn geen aanwijzingen dat het krijgen van COVID-19 bij een gezonde zwangere anders verloopt dan bij een niet-zwangere. Maar net als sommige andere virale respiratoire infecties kunnen complicaties zoals een pneumonie en koorts bij een zwangere ernstig verlopen. Dit geldt met name voor het derde trimester (> 28 weken) van de zwangerschap, vanwege de mechanische beperking van de groeiende buik met als gevolg verkleining van de longcapaciteit. Dit geldt dus niet alleen voor COVID-19, maar ook voor andere luchtweginfecties.