Nieuw op 17 augustus

Patiënten met aanhoudende klachten na COVID-19 kunnen per 18 juli op basis van tijdelijke aanspraak in aanmerking komen voor herstelzorg vanuit de basisverzekering. Dit betreft zowel lopende als nieuwe behandeltrajecten. Er gelden een aantal voorwaarden, waaronder verwijzing door huisarts of medisch specialist en deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Verder dienen betrokken paramedici na 3 maanden rapportage uit te brengen aan de huisarts. Het KNGF heeft een factsheet gepubliceerd met een overzicht van de ‘indicaties voor eerstelijns paramedische herstelzorg bij COVID-19’.