Nieuw op 17 april

  • Geleidelijk hervatten van zorg aan niet-coronapatiënten
    Door de pandemie van het nieuwe coronavirus is de organisatie van zorg in de huisartsenpraktijken aangepast om de zorg voor (mogelijke) COVID-19 patiënten in te richten en is daarnaast alleen nog ruimte voor het verlenen van acute en niet-uitstelbare zorg. Daardoor is de overige zorg voor patiënten uitgesteld. Nu de landelijke curve van COVID-19 patiënten lijkt af te vlakken, is het moment daar om de niet-coronazorg weer geleidelijk aan op te pakken. Of hier al tijd en ruimte voor is hangt af van mate waarin uw regio en praktijk zijn getroffen door het coronavirus of nog getroffen worden door een uitbraak van het coronavirus en daarmee de beschikbare capaciteit binnen uw praktijk.

    Doel van deze informatie is om, gegeven de maatregelen van het RIVM om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, een veilig en efficiënt beleid te ontwikkelen om de overige  zorg voor uw patiënten weer op te pakken. Uiteraard blijft het noodzakelijk dat u de stappen aanpast naar uw eigen mogelijkheden en waar nodig afstemt met uw regionaal huisartsen netwerk.
  • De Leidraad Verwijzing van de volwassen patiënt met een verstandelijke beperking en (verdenking op) COVID-19 gaat over besluitvorming op medisch inhoudelijke gronden, zoals dit past binnen goed medisch handelen. Leidend hierin is de actuele gezondheidssituatie van de individuele patiënt met een verstandelijke beperking in het licht van zijn/haar ziektegeschiedenis, uitgangssituatie en behandelmogelijkheden. Dit wordt besproken met de patiënt en zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger/naasten in het proces van samen beslissen. Het doel van deze leidraad is de juiste zorg op de juiste plek voor de individuele patiënt met een verstandelijke beperking.
  • Uitleg over de techniek van een keel- en neusuitstrijk ten behoeve van diagnostiek naar COVID-19 inclusief een instructievideo kunt u vinden op de website van het RIVM.